Londra’da Taksim/Gezi direnişi ile dayanışma çadırı

Londra (28.08.2013) Londra Taksim/gezi direnişi ile dayanışma çadırı, 2 ağustos günü Londra’nın Manor House bölgesinde açıldı. Amacı, gezide yaşamını yitirenlere, tutulanlara, yaralılara destek olmak, Türkiyedeki demokratik mücadeleyi yükseltmek, ezilen halkların, inançların, cinslerin dayanışmasını sağlamak ve direniş merkezi olması için kuruldu.

Çadırda hergün uygun bir etkinlik kondu. Tartışma forumları, film gösterimi, work-shop lar, Taksim’de tutsak edilenlere kart gönderme, her cumartesi müzik dinletisi yapıldı. Her pazar kahvaltı forumu yapılarak çadırın yeni yürütmesi seçilir. Yürütme haftalık seçiliyor. Çadır programıda haftalık belirleniyor. Bunlar forum haftası, tutsaklar haftası, ezilen inançlar ve halklar haftası vb. gibi.