Londra’da Katliamlar protesto edildi

Maraş, Roboski ve 19 Aralık hapishaneler katliamları protesto edildi. Demokratik Güç Birliği Britanya tarafından örgütlenen eylem ,Woodgreen semtindeki kütüphane önünde gerçekleştirildi. Çok çeşitli sloganlarla sürdürülen eylem sırasında Maraş, Roboski ve 19 Aralık 2000 tarihinde yapılan katliamlara ilişkin konuşmalar yapıldı.. Mücadele ve direniş çağrısıyla devam eden eylem, katledilenlerin anısına saygı duruşu sonrasında eylem sonuçlandırıldı..