Londra’da Silah Fuarı protesto edildi

İki yılda bir yapılan uluslar arası silah fuarı bu yılda Londra’da gerçekleştirildi Emperyalist gerici devletlerin çıkarları doğrultusunda yapılan ve halklara karşı savaş ve ölüm olarak kullanılan bu gerici fuar Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci, demokratik kurumlar tarafından yapılan bir eylemle protesto edildi

LONDRA(11-09-2017)- Her iki yılda bir Uluslararası Güvenlik Malzemeleri ve Savunma tarafından  düzenlenen ve adına Silah Fuarı dedikleri dünyanın en büyük silah anlaşmaları ve satışları Birleşik Krallığın Doclands-Londra’da bir kez daha düzenlendi.

Çeşitli ülkelerin askeri yetkililerin ve temsilcileri Fuara katılarak silah anlaşmaları yapmaktadırlar. İnsan haklarının en çok ihlal edildiği gerici-faşist ülke yönetimleri alıcı olurken, silah üreten emperyalist ülkeler ise satıcı durumunda oluyorlar. Milyarlarca dolar silah alış-verişinin yapıldığı Fuar’da, özellikle bu silahların büyük bölümünün Ortadoğu olması dikkat çekmektedir. İnsan Hakları ve demokrasi laflarını ağızlarında düşürmeyen emperyalist gericiliğin, bu silahları uşak faşist rejimlere satmakta olmaları, onların bu kavramlardan ne kadar uzak olduklarını gözler önüne sermektedir.

Dünyanın gerici sınıflarının bu ikiyüzlü tutumunu protesto etmek için yürütülen çabalardan biride, 10.09.2017 günü ADHK’ ya bağlı Londra-Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Tohum Kültür Merkezi ve HDK (İngiltere) tarafından düzenlendi.

Türk Devletinin Kürtlere ve demokratik muhalefete uyguladığı baskı ve katliamlarının yanı sıra ikiyüzlü emperyalist güçlerin desteği teşhir edildi

Polisin engellemelerine ve kitleyi dar bir alana sıkıştırmasına rağmen sloganlar eşliğinde protesto edildi.

İngilizce dağılan bildiride satılan silahların rakamlarla kitlelere karşı nerede nasıl kullanıldığı açıklandı, protesto eylemi atılan sloganlarla sona erdi.