Ludwigsburg; Söz, Yetki, Karar Dersim Halkına paneli yapıldı

Devrimci Demokratik Yerel Yönetimler- Avrupa Seçim Komisyonu tarafında Avrupa’nın belli merkezi şehirlerinde “Türkiye-Kuzey Kürdistan’da siyasal gelişmeler ve Devrimci Halkçı yerel yönetimler anlayışımız ve görevlerimiz” konulu panellerden biride Ludwigsburg’da yapıldı

Ludwigsburg (18-03-2019) Almanya’nın Güney eyaleti, Ludwigsburg kenti, Demokratik Kültür Merkezinde, “SÖZ, KARAR, YETKİ HALKA” şiarıyla, ADHK tararından oluşturulan Seçim Komisyonu tararından “Türkiye-Kuzey Kürdistan’da siyasal gelişmeler ve Devrimci Halkçı yerel yönetimler anlayışımız ve görevlerimiz” konulu panel yapıldı.

Panel, ülkede yaşanan süreç, siyasal gelişmeler yanında; esasta yerel seçimler süreciyle başlayan ittifak görüşmeleri, bizim başından itibaren izlediğimiz yol, yöntem ve pozisyonumuz ve dolayısıyla izlediğimiz siyaset kitleye anlatılmaya ve aktarılmaya çalışıldı.Yerel yönetimlerde yarattığımız deney, tecrübe ve değerler ve bunların kitleler nezninde kabül görmesi ve sahiplenilmesinin altı çizildi.

Dostlarımızla yürüttüğümüz ittifak görüşmeleri(özellikle Dersim özgülünde) ayrıntılarıyla işlendi ve anlatıldı.Dostlarımızın bu süreçte izledikleri yanlış ve kuyrukçu politikaları deşifre edildi.Kürt hareketinin Dersim özgülünde bize karşı dayatmacı,ben merkezci,bu coğrafyada bizim dediğimiz olur tarzı, dostlukla bağdaşmayan dil ve üslüpları gerek panelisler tararından gerekse gelen kitle tafından eleştirildi ve teşhir edildi.

Sonuç olarak; Türkiye-Kuzey Kürdistan’da yerel seçimler vesilesiyle dost güçlerle ittifaklar sorunu,herşeye rağmen bizim ısrarcı ve izlememiz gereken siyasetimiz ne olmalıdır anlayışı sunuldu.

ADHK, federasyan, dernek, üye ve taraftarlarımız olarak, bu yerel seçimler nedeniyle görev ve sorumluluklarımız ne olmalıdır, temelinde iyi bir etkinlik ve verimli bir tartışma oldu.

Soru, cevap ve toparlama bölümüyle etkinlik sonlandırıldı. Gelen kitle üzerinde olumlu bir etki yaptıgını düşünüyoruz.