MKP 3. Kongre sonuçları Avrupada kitlelerle buluşturuldu.

foto 1Avrupa (02-03-2014) 2013’ün son günlerinde başarıyla gerçekleştirildigi kamuoyuna duyurulan MKP 3. Kongresi ve sonuçları tartışılmaya devam ediliyor. Partimizin içinden geçtigi süreç bilimsel olarak degerlendirildiginde 3.Kongrenin başarıyla sonuçlandırılması dahi başlı başına tarihsel bir anlam ifade etmektedir. Partimiz bir yandan Faşist diktatörlügün stratejik saldırılarına maruz kalırken,diyer yandan ise bu ağır süreci gögüslemeyerek mücadeleyi bırakmalar gerçekligi içerisinde 3. Kongresini toplamıştır. Yukarıda özet olarak degindigimiz parti gerçekligi dikkate alındığında başarıyla gerçekleştirilen 3.Kongremiz stratejik tasfiyeci saldırılara karşı stratejik devrimci meydan okuyuşla bir cevaptır aynı zamanda.

Ortaya çıkardığı bütünlüklü ileri sonuçlarla devrim tarihimizde ileri bir yeri ifade eden MKP 3.Kongresi Avrupada gerçekleştirilen tanıtım konferanslarıyla kitlelerle buluşturuldu.Kitlesel katılımların ve canlı tartışmaların yaşandığı kongre tanıtım konferasnları Avrupanın onlarca merkezinde gerçekleştirildi.

Almanyanın, Berlin, Hamburg, Hannover, Bielefeld, Duisburg, Köln, Manhaim, Stutgart, Ulm ve Nürünberg şehirleri, Fransanın, Paris, Mülhaus, Metz, Nantes ve Ancey şehirleri, Avusturyanın,Viyana ve İnsburg şehirleri, İsviçre-Basel, Hollanda-Den Hag ve İngiltere-Londrada tanıtım konferansları başarıyla gerçekleştirildi.MKP temsilcilerinin sunum yaptıkları tanıtım konferanslarında özet olarak 3.Kongrenin tüm sonuçları kitlelerle paylaşılarak verimli tartışmalar yürütüldü. Özellikle Kaypakkayanın 72 Devrimci-Komünist platformunun degişen nesnel gerçeklikler ışığında devrimci bir zeminde ilerletilmesi kitleler ve devrimci dostlarımız tarafından coçkuyla karşılandı.Yapılan temel degişikliklerin ve yeni belirlemelerin tamamen degişen dünya ve ülke gerçeklikleri doğrultusunda komünizmi kazanma perspektifi ile ele alındığının altı çizildi.

Tanıtım konferanslarına başta TKP/ML olmak üzere MLKP, TİKB, TKİP, Sosyalist Barikat, Devrimci Proletarya  katılıp kongreyi selamlayarak,sonuçlarına dair tartışmalar yürüttüler. Tanıtım konferanslarında kongrenin bütünlüklü sonuçlarına ilişkin özellikle TKP/ML ile kapsamlı tartışmalar ve polemikler yürütüldü.

Avrupanın onlarca yerinde kitlesel katılımlarla ve canlı tartışmalarla başarıyla sonuçlandırılan MKP 3. Kongre tanıtım konferansları,Kitleler başta olmak üzere,devrimci dostlarımızla tartışma,eleştirilerine sunma ve öğrenme perspektifi doğrultusunda önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır.