MKP-Rojava: Nubar Ozanyan’ı Saygıyla Anıyoruz

MKP-Rojava yazılı bir açıklama yaparak geçen yıl yaşamını yitiren TKP/ML-TİKKO komutanı Nubar Ozanyan’ı andı

MKP (16-08-2018) Maoist Komünist Partisi-Rojava yazılı bir açıklama yaparak geçen yıl yaşamını yitiren TKP/ML-TİKKO komutanı Nubar Ozanyan’nı andı. Yapılan açıklamada; ‘‘ Ölümsüzleşen her yoldaşımızın bizlere bıraktığı miras, en değerli hazinemizdir. Bu mirasa sahip çıkmak; onu yaşatmak geleceğe taşımak demektir, mücadelemizde başvuracağımız kaynak demektir. Nubar yoldaş bizlere paha biçilmez miras bırakmıştır.‘‘ifadelerine yer verildi.

MKP-Rojava’nın açıklaması şöyle devam etti. ‘ Yaşamı, duruşu, mücadeledeki kararlılık ve ısrarıyla, halklara duyduğu derin sevgisiyle, yoldaşlarına  bağlılığıyla, öğrenmeye ve öğretmeye olan açlığıyla, bitmez-tükenmez enerjisiyle, mütevaziliğiyle, ama en önemlisi de yoldaşlığıyla- yoldaşlık sıcaklığıyla parıldayan bir devrimci olarak Nubar OZANYAN yoldaşı saygıyla anıyoruz. Militan devrimci olarak cesareti, devrimci bilinci her zaman örnek alınmayı hak edecek, biz ardıllarına yol gösterecektir. Ermeni ulusuna uygulanan katliamın çığlığı olan Nubar yoldaş, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının çığlığı, gerici egemen devletlerin kürt katliamları karşısında kürt halkının çığlığı ve isyanı olmuş, ezilen halkların isyanını bilincinde buluşturmuş enternasyonalist bir devrimciydi. Ezilen halklar, Ermeni halkının bu enternasyonalist devrimci evladını unutmayacaktır.‘‘ denildi.

‘Devrimcilik yeniden sınavdan geçmektedir‘

MKP-Rojava açıklaması şu belirlemelerle sona erdi. ‘‘Çevremizi kuşatan koyu ve daha baskıcı faşizm koşullarında devrim mücadelesi daha büyük emek, daha büyük fedakarlık, daha sağlam bilinç ve cesaret istemektedir. Deyim yerinde ise devrimcilik yeniden sınavdan geçmektedir. Bilinç ve kararlılık, ısrar ve cesaret, emek ve fedakarlık yeniden biçimlenmeyi ve yeniden kuşanılmayı beklemektedir. Sürecin karşımıza çıkardığı görevleri omuzlamak ve layıkıyla yerine getirmek devrimciliği militanlıkla buluşturmayı ve yaşamsallaştırmayı zorunlu kılmaktadır. Gemi azıya alan faşizm karşısında direniş odağı olmanın ve mücadeleyi sürdürmenin, ezilen halkların başına musallat olan gerici iktidarlara karşı devrim mücadelesini geliştirmenin istemi budur. Bu isteme cevap olmak ötelenemeyecek kadar önemli, devrim mücadelesinin önünün açılması açısından da zorunludur.

40 yıllık dolu dolu geçen mücadele tarihinde Filistin’de, Ermenistanda, Kuzey Kürdistan’da, Medya Savunma Alanlarında, Rojava’da devrim mücadelesinin sırtına yüklediği görevleri küçük-büyük demeden sırtlayan bir devrim emekçisi olan Nubar OZANYAN yoldaş, yaşamıyla-duruşuyla-cesaretiyle devrimcilik yapmak isteyenlere bir miras bırakmıştır. Bu miras, devrim mücadelesinde yer almak isteyenlerin başvuracağı paha biçilmez baş ucu kitabıdır.

“Kudretli olalım, cüret edelim, daha ileri çıkalım” bilincini yaşamının her gözeneğinde sergileyen Nubar yoldaşın ardıllarına bıraktığı miras rehberimiz olacaktır.‘‘ denilerek açıklama sonlandırıldı.

 

Gazete Patika