MKP: Sosyalizmin devrimci savaş siperlerinin büyük komutanı Bayraktaroğlu!

Maoist Komünist Partisi Enformasyon Büro, 10 Mayıs günü Rakka’da şehit düşen DKP ve BÖG başkomutanı için yazılı bir açıklama yaparak “Fırat Gazabı ile meydan okuyuşun bu büyük savaşçısı, komprador tekelci faşist Türk egemenler sınıfının devletini paramparça  edecek, Sosyalist Halk Savaşı mücadelemizde, Zafere olan bilimsel inancımızda, kazanmak için direnme yürüyüşümüzde yaşayacaktır, yaşatılacaktır!” dedi

HABER MERKEZİ (11.05.2017)- Maoist Komünist Partisi Enformasyon Büro, 10 Mayıs günü Rakka’da şehit düşen DKP ve BÖG başkomutanı için yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz:

“Rojova’da şehit düşen, Devrimci Komünarlar Partisi‘nin kurucu önderi ve Birleşik Özgürlük Güçleri Başkomutanı öncü siper yoldaşımız Ulaş Bayraktaroğlu’nun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ortadoğu’da devrim ve sosyalizmin parıldayan devrimci savaş siperlerinin bu büyük komutanı, zafere kilitlenmiş sosyalizm davasına derin ve yüksek bağlılığın, proletarya ve emekçiler iktidarının, Komün-Sovyetler-idealizmin sönmeyecek siper yoldaşımızdır.

10 Mayıs 2017‘de yeni devrimci bir hamle koordinasyonunda en ön cephede, IŞİD çeteleriyle amansız savaş muharebesinde ölümsüzleşti.

Emperyalist hegemonya vekalet savaşlarında, Halkların Birleşik Devrim eyleminin bayrağı olarak Bayraktaroğlu, davasının enternasyonalist içeriği ile gerçekten ismiyle özdeşleşti.

Türk egemenlerinin, her türlü bölgesel gerici statükonun Rojava atılımını ve Yeni Demokratik-Sosyalist bir Ortadoğu ve özgür Kürdistan’ı boğma amaçlı yeni Osmanlıcı “Fırat kalkanı”  adı verilen gerici, yayılmacı haksız savaş stratejisinin ablukasına Fırat Gazabı ile meydan okuyuşun bu büyük savaşçısı, komprador, tekelci, faşist Türk egemenler sınıfının devletini paramparça  edecek, Sosyalist Halk Savaşı mücadelemizde, Zafere olan bilimsel inancımızda, kazanmak için direnme yürüyüşümüzde yaşıyacaktır, yaşatılacaktır.!

Barbar kapitalist medeniyetin ezen-ezilen ulus ve milliyetler, ezen-ezilen cinsler ve inançlar, doğa katliamcısı fetihler, insanlığı kapitalist sömürü çarklarında kendisine yabancılaşatıran hegemonyasına karşı Bayraktaroğlu, özgür evren, özgürleşmiş insanlık için devrimci savaş iradesidir.

Gezi- Haziran ayaklanmasının da ölümsüz savaşcılarından olan Bayraktaroğlu, halklarımızın devrimci isyan ve mirasının daha bilinçli yürütülmesine, Türk egemenlerinin açık faşist diktatörlüğüne, kapitalizme ve emperyalizme karşı devrimci seferberlik ruhuyla hareket talimatıdır.

Birlikte oluşturduğumuz Halkların Birleşik Devrim Hareketi‘nin inşacılarından olarak siperlerimizde, siper yoldaşlığımızda yaşayacaktır.

Bayraktaroğlu Ölümsüzdür!

Maoist Komünist Partisi

MK/ Enformasyon Bürosu“

http://www.halkingunlugu.org/