MKP; Türkiye-Kuzey Kürdistan Halklarının Devrimci Hareketi Newroz Ateşini Körüklüyor!

MKP_bayrakÇeşitli Millet ve Milliyetten Türkiye-Kuzey Kürdistan Proletaryası ve Halk Kitlelerine!

MKP (19-03-2014) Dününden bugüne gerici sınıf iktidarları tarihi, halk kitlelerini ezip sömürmek ve onlara her türden zulmü reva görmekte vücut bulmuştur. Ama bu tarih, halkların mücadelesini de koşullayarak gelişmesine tanık olmuştur. Bu mücadeleler tarihi oldukça zengin olup anlamlı kesitlerle doludur.

Birçok tarihsel kesit gibi, Mart ayı da mücadele tarihinde/tarihimizde anlamlı süreçleri ifade eder. Emperyalist dünya gericiliği ve bunun ilgili her bir ülkede işbirlikçilerinin kanlı tarihi geçmişten günümüze aynı öz ve içeriklerde devam etmektedir. 30 Mart 1972’ de Kızıldere katliamı, 16 Mart 1978’de Beyazıt’ta 7 öğrencinin katliamı, 16 Mart 1988’de binlerce Kürdün Halepçe’de kimyasal silahlar ile katledilmesi, 12 Mart 1995’de Gazi-Ümraniye katliamı, 4 Mart 2014’de Berkin Elvan’ ın katledilmesi gibi daha ismini sayamadığımız katliamlar Mart ayına özel anlam yüklerken, gerici sınıf iktidarlarının katliamlarını devam ettirdiklerini de göstermektedir.

Bütün bunlara karşı tarihimiz direniş ve mücadeleler ile de ilerletilmiştir. Başta Kürt ulusu ezilenleri Demirci Kawa önderliğinde olmak üzere Ortadoğu halklarının birleşik- demokratik ve devrimci direnişinin sembolü haline gelen Newroz, devrimci halklar tarafından sahip çıkılarak temsil edilmelidir. Elbette Newroz’un sınıfsal içeriğini boşaltmaya dönük çabalar ve burjuva gerici sınıflarca sahiplenmesine de tanık olmaktayız.

Newroz’ un günümüzde özüne sahip çıkmak; tarihsel ve güncel tüm baskı, sömürü ve zulümlerine karşı Türkiye-Kuzey Kürdistan halkları ve ezilenlerinin kurtuluşu yolunda Sosyalist Halk Savaşı stratejisiyle kuşanıp ısrar etmekten geçmektedir.

Düzeniçi yaklaşım, çizgi ve politik yönelim içerisinde sürdürülen uzlaşmacı ve yasalcı tasfiyeci reformizm rüzgarına karşı, silahlı devrimci mücadele ve politik iktidar hedefiyle hareket etmekten geçmektedir.

Gezi Parkı- Taksim Direnişi ile başlayıp Türkiye- Kuzey Kürdistan’ın hemen tamamını da kapsayarak dünya halkları ve ezilen uluslarına taşınarak alevlenen Haziran Ayaklanmasının ateşi Berkin Elvan ile daha da harlanmış oldu. Bu kapsamda Demirci Kawa önderliğinde Kürt ulusu başta olmak üzere Ortadoğu halklarının zulme ve sömürüye başkaldırarak yeni güne uyanışı olan Newroz, Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki çeşitli milliyetlerden halk kitlelerinin bugünkü mücadelesinde karşılık bulmaktadır.

Halk kitlelerinin belirli kesimlerini ötekileştirerek ve tekçiliği dayatarak Newroz’un özüne ve ruhuna sahip çıkılamaz. Basit dar gurupçu rekabet ve kısır didişmeler, klikçilikler, dayatmacı ve sekter yaklaşım, anlayış ve politikalar, çok kültürlü ve renkli halkların bahçesini yeşertip onları yakınlaştıramaz ve birleştiremezler. Her bir özgüllüğü ve somut özgün görevleri de ötelemeden özgür iradeler temelinde devrimci eylem birlikleri perspektifiyle hareket etmek durumundayız. Bu bilinçle temsili demokrasinin tüm biçimine karşı Türkiye- Kuzey Kürdistan halklarının doğrudan demkrasisi konseptli bağımsızlık, sosyalizm ve Komünizm hedefine doğru yürüyelim. Bunun için şimdiden proletarya ve emekçiler ile birleşmiş Maoist Komünist Partisi önderliğinde Türkiye- Kuzey Kürdistan halklarının doğrudan öz yönetim mekanizmalarını ve örgütlenmelerini oluşturmak için harekete geçelim.

Newroz’ un günümüzde özü ve ruhuna uygun hareket etmek, Türkiye- Kuzey Kürdistan’da ve dünya genelinde ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci ve Komünistlerin kendi özgür iradeleri ve bağımsız bayrakları ekseninde proletarya ve emekçilerin çıkarlarına hizmet edecek ortaklaşmalardan geçmektedir.

Ezilen Kürt ulusunun kendi kaderini kendilerinin özgür iradeleriyle tayin etme hakkını savunarak bu uğurda mücadele etmekten geçmektedir. Dört parçaya bölünerek tarihi haksızlığa uğramış Kürt ve Kürdistan gerçekliği karşısında inkar, imha ve asimilasyonlara karşı çıkarken somut ve güncel bir ihtimal haline gelen dört parçanın birleşme durumuna yönelik Bağımsız Birleşik Sosyalist Kürdistan şiarıyla hareket etmekten geçer.

Halk kitleleri, sömürücü ve gerici hakim sınıflar ve kliklerine karşı gerçek kahramanın kendileri olduğunu bir kere daha hatırlatarak kaderlerini kendi ellerine alan devrimci eylemleriyle toplumsal alt üst oluşların öznesi olup tarih yazmışlardır.

Hiçbir gerici zor ve güç halk kitlelerini nihai olarak durduramaz, kitle seli karşısında duramaz! Gerici karşı-devrimci zor, karşıtı olan devrimci zoru koşullamaktadır. Halk kitlelerinin elinde devreye giren devrimci zor meşrudur. Çünkü o, gerici sınıflara karşı sosyalist ve Komünist topluma giden yolda tarihsel olarak ilerici rol oynayan ve gerici sınıflar tarafından zorunlu kılınan stratejik devrimci yöntemdir. Birleşen, direnen ve savaşan halk yenilmez. Bunun gibi, her türden gerici zor ve ona sarılan gerici sınıflar eninde sonunda yenilmeye mahkumdur!

21 Mart Newroz etkinliklerine yaklaşırken daha etkili, nitelikli, somut ve güncelleşmiş stratejik bir önderliğe sahip başarılı devrimci bir hareket için başta proleter devrimci güçler olmak üzere, bütün devrimci, demokratik ve yırtsever güçleri birleşik mücadeleye çağırıyoruz!

Bu vesileyle çeşitli millet ve milliyetlerden Türkiye- Kuzey Kürdistan proletaryası ve ezilen yoksul halklarını, tüm yoldaşlarımızı, militan ve taraftarlarımızı gerici sınıf iktidarı ve düzenlerine karşı kitlelerle birlikte direnmeye, çatışmaya ve savaşmaya çağırıyoruz!

Tarihi yazan devrimci halk kitleleri ve onların devrimci eylemlerini Newroz’da kuşanarak birleşelim ve savaşalım.

Bıji Newroz!

Yaşasın Her Türden Gerici Şiddet ve Katliama Karşı Ezilenlerin Haklı Direnişi!

Kahrolsun Emperyalizm, Komprador Tekelci Kapitalizm ve Her Türden Gericilik! 

Newroz Piroz Be!

Katliamların Hesabını Sosyalist Halk Savaşıyla Soracağız!

151 Nolu Açıklama

Maoist Komünist Partisi

Enformasyon ve Enternasyonal Büro  

18 Mart 2014

http://mkp-bim.info/