Munzur Özgür Aksın Meclisi’nden Deklarasyon: ”Munzur doğduğu yerden itibaren yüzyılladır akışıyla Dersim’i Dersim yapan temel yapı taşlarından biridir.”

Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri’nin talanına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Binlerce yıllık doğal ve jeolojik yapısı ile Alevi-Kızılbaş inancının merkezi olan Munzur Gözeleri’nin sermayenin yeni hedefi olduğunu kaydeden Munzur Özgür Aksın Meclisi, bir deklerasyon yayınladı. Yayınlanan deklarasyona onlarca Ekoloji örgütü ve DKÖ’de imzalayarak destek verdi

Munzur Özgür Aksın Meclisi,yayınladığı deklarasyonla “peyzaj projesi” adı altında Munzur Gözeleri’nin talan edilmesine karşı olduğunu belirterek, Peyzaj Projesine neden karşı olduklarını maddeler halinde açıklayan Munzur Özgür Aksın Meclisi, Dersim’in tarihsel belleğinin kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Altyapısı olmayan canlı doğada peyzaj projesi yapılmak istendiği belirtilen deklerasyonda, “Dolayısıyla bu bütçenin -ödeneğin öncelikle alt yapısı- arıtma tesisi olmayan ilçelere, köylere ayrılması gerekmektedir” denildi.

Yayınlanan deklarasyon’da yer alan maddeler şu şekilde;

Alevi-Kızılbaş inanç merkezi olan bir yerde özel mülkiyet olan lokanta kadın-erkek havuzu vb ticari işletmelerin bulunması telafisi imkansız durumlar yaratacaktır. (Munzur Gözeleri denetiminin-yönetiminin yerel yönetimlere verilmesi bu alanın korunmasını daha sağlıklı hale getirecektir.)

İnanç yeri olarak toplumda yer edinen bir mekanın ticaret ve eğlence merkezine dönüştürülmesi kabul edilemez. (Projenin adından da -rekreasyon- anlaşılacağı gibi.)

 1. Derece Doğal Sit Alanı ÇED Raporu sürecinden muaf tutulmuştur.

 Kamping ve mesire alanı yapılan yerde sadece Munzur nehrinde habitatı bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan  “Salmo Munzurius” isimli endemik alabalık türü bulunmaktadır. İnsan etkileşimini artıracak yapılanların bulunması dahilinde bu türün yumurtlama ve yaşam alanları tehdit altındadır.

Munzur doğduğu yerden itibaren yüzyılladır akışıyla hem tarihe tanıklık etmiş hem de tarihi günümüze aktarıp Dersim’i Dersim yapan temel yapı taşlarından biridir.”

Dersim belleğinin yok edilmemesi gerektiğini kaydeden Munzur Özgür Aksın Meclisi,

“Çalışmanın durdurularak demokratik bir yol-yöntem izlenerek bilim insanlarının, halkın, demokratik kitle örgütlerinin, inanç-kanaat önderlerinin fikirleri alınarak bir tartışma süreci üzerinden sit alanına dokunulmama ve sit alanının doğal dokusunun korunması şartıyla bilimsel bir çalışmanın ortaya çıkarılması gerekmektedir” dedi.

Deklarasyonda şunlara vurgu yapıldı;

Bizler Dersim halkı olarak yaşam alanlarımıza yönelik her türden yıkım projelerine karşı uzun yıllardır mücadeleler yürütmekteyiz. Dünyanın sayılı, ülkemizin ise en büyük çevre eylemini ( 10.10.2009 Munzur’da Barajlara Hayır Mitingi )  gerçekleştirmiş bir şehir olarak her türden doğa talanı ve tahribatına karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. On yıllar boyunca bu şehirde yaşamış çevre konusunda duyarlılık gösteren her kişi ve kurum bu sürecin meşru bir parçası olmuştur. Munzur Özgür Aksın Meclisi’nin istemleri de bir bütün olarak halkın istemleri olmakla birlikte bu sürecin bir parçası ve meşru zeminidir. Bu süre zarfında ilimizde birçok proje gerçekleştirilmek istenmiş bir kısmı hem hukuki hem fiili mücadele ile durdurulmuş veya iptal edilmiş ise de bir kısmının da gerçekleştirilmesine engel olunamamıştır. Sermaye ile doğa arasında süregelen bu çelişki günümüzde de amansız bir şekilde devam etmektedir. Bilindiği üzere coğrafyamızın önemli bir sembolü olan Munzur; vadisi, nehri ve dağlarıyla sermayenin açık hedefi olmuştur. Kaynağını binlerce yıllık doğal ve jeolojik yapısı ile Alevi-Kızılbaş inancının merkezi olan Munzur Gözeleri sermayenin yeni hedefi haline gelmiştir.”

“Munzur Gözeleri 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmesinin yanı sıra Milli Park statüsünde ki Munzur Vadisine de kaynak teşkil eden akarsu yatağıdır. Uluslararası sözleşmeler ile de koruma altındadır.”

1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş olan ve koruma altına alınan Munzur Gözeleri Peyzaj Projesi 2018 yılında çizilmiştir. Bugün itibariyle fiili olarak karşımıza çıkan yıkım projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı toplamda 8 milyon TL bütçe ayırmış ve usulsüz yapılan ihaleyi de Rengi İnşaat San. Tic. Ltd. şirketi almıştır.

Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerleri’nde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerindeki Peyzaj projesi ile koruma altında olan bir mekânın betonlaşmasının önü açıldığı gibi doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir.  Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik adeta bir yıkım projesidir.

Gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve gerekse de 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri’nde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02/06/2020 tarihinde ihalesi yapılan “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmüştür. Nitekim vakit kaybetmeden usulsüz inşaat başlamıştır.

Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ihalesi yapılmadan evvel 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ÇED süreci işletilmesi ve projenin çevresel etkilerinin analiz edilmesi gerekirken bu süreç işletilmemiştir.

Gözeler, Ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Dersim halkı ve doğa, yaşam savunucuları olarak, halkın, kanat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

KARŞIYIZ;

Karşıyız Çünkü; Munzur Gözeleri 2003 yılında 1.Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.

728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanları –Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.

Karşıyız Çünkü; Çeşitli yapı ünitelerinin inşa edilerek turizm ve ticarete açılması doğal sit alanlarının korunmasını imkansız hale getirecektir.(Sit alanı içinde yer alan metruk yapının da yıkılıp elle kaldırılması gerekmektedir. )

Karşıyız Çünkü;
Altyapısı olmayan canlı doğada peyzaj projesi (üst yapı) yapılmak istenmektedir. Dolayısıyla bu bütçenin- ödeneğin öncelikle alt yapısı- arıtma tesisi olmayan ilçelere – köylere ayrılması gerekmektedir.

Karşıyız Çünkü; Alevi-Kızılbaş inanç merkezi olan bir yerde özel mülkiyet olan lokanta kadın -erkek havuzu vb ticari işletmelerin bulunması telafisi imkansız durumlar yaratacaktır.
( Munzur Gözeleri denetiminin- yönetiminin yerel yönetimlere verilmesi bu alanın korunmasını daha sağlıklı hale getirecektir )

Karşıyız Çünkü; İnanç yeri olarak toplumda yer edinen bir mekanın ticaret ve eğlence merkezine dönüştürülmesi kabul edilemez.( Projenin adından da– rekreasyon –anlaşılacağı gibi )

Karşıyız Çünkü; 1.Derece Doğal Sit Alanı ÇED raporu sürecinden muaf tutulmuştur.

Karşıyız Çünkü; Kamping ve mesire alanı yapılan yerde sadece Munzur nehrinde habitatı bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan  “Salmo Munzurius” isimli endemik alabalık türü bulunmaktadır. İnsan etkileşimini artıracak yapılanların bulunması dahilinde bu türün yumurtlama ve yaşam alanları tehdit altındadır.

Karşıyız Çünkü; Munzur doğduğu yerden itibaren yüzyılladır akışıyla hem tarihe tanıklık etmiş hem de tarihi günümüze aktarıp Dersim’i Dersim yapan temel yapı taşlarından biridir. Dersimin belleğinin yok edilmemesi için;

Çalışmanın durdurularak demokratik bir yol – yöntem izlenerek bilim insanlarının, halkın, demokratik kitle örgütlerinin, inanç-kanaat önderlerinin fikirleri alınarak bir tartışma süreci üzerinden sit alanına dokunulmama ve sit alanının doğal dokusunun korunması şartıyla bilimsel bir çalışmanın ortaya çıkartılması gerekmektedir.

Açıklanan deklarasyona imza atan ekoloji örgütleri, DKÖ’ler ve Siyasal Partiler şunlar;

 • Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözlerinin Tahrip Edilmesine Hayır!

Çevre-Ekoloji Kurum ve Örgütleri

 • Amed Ekoloji Derneği,
 • Antalya Ekoloji Meclisi,
 • Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP),
 • Ayvalık Tabiat Platformu,
 • Bergama Çevre Platformu,
 • Bakırtepe Çevre Platformu,
 • Bozcaada Forum,
 • Burhaniye Çevre Platformu ( BURÇEP),
 • Can Çevre Derneği,
 • Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu,
 • Çeşme Çevre Platformu,
 • Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP),
 • Doğader,
 • Doğanın Çocukları,
 • Didim Çevre Platformu (DİÇEP),
 • Dikili Kültür Ve Çevre Platformu,
 • Edremit Çevre Platformu,
 • Ege Çevre Ve Kültür Platformu (EGEÇEP),
 • Ekoloji Birliği,
 • Her Yer Kaz Dağları,
 • Hewsel Koruma Platformu,
 • İzmir Yaşam Alanları,
 • Mardin Ekoloji Derneği,
 • Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH),
 • Mersin Nükleer Karşıtı Platform,
 • Muğla Çevre Platformu (MUÇEP),
 • Murat Dağı Çevre Koruma Platformu,
 • Karadeniz İsyandadır Platformu,
 • Karaburun Kent Konseyi,
 • Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği,
 • Kaz Dağları Kardeşliği,
 • Kaz Dağları İstanbul Dayanışması (KİD),
 • Kuşadası Çevre Platformu,
 • Ordu Çevre Derneği,
 • Peri Suyu Koruma Kurulu Platformu (KAR-DEF),
 • Polen Ekoloji Kolektifi ve HDK Ekoloji Meclisi
 • Sinop Nükleer Karşıtı Platform,
 • Söke Çevre Platformu(SÖKEÇEP) ,
 • Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu
 • Tarım Orkam-Sen Genel Merkezi ve 13 şubesi,
 • Tonya Çevre Platformu İstanbul Sözcüsü Burhan Öztürk
 • Yaşam ve Dayanışma Yolcuları,
 • Yenifoça Forum,
 • Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi,
 • Yeşil Artvin Derneği,
 • İnanç Kurum ve Dernekleri
 • Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği ( Narlıdere Cemevi),
 • Alevi Düşünce Ocağı Derneği,
 • Alevi Kültür Derneği İzmir (Yamanlar Cemevi),
 • Avusturya Alevi Kültür Merkezi,
 • Britanya Alevi Federasyonu,
 • Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA),
 • Demokratik Alevi Federasyonu – Viyana,
 • İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi,
 • Mersin Cemevi,
 • Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mersin Şubesi,
 • Kültür Kurumları Vakıf ve Dernekleri
 • Avcılar Kültür Ve Sanat Derneği
 • Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF)
 • Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG)
 • Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırma Vakfı (BEKSAV)
 • Britanya Koçgirililer Derneği,
 • Dersim Ortak Bellek Derneği-Avrupa
 • Dostluk Ve Kültür Derneği (DKDER)
 • İstanbul /Avcılar Kültür Ve Sanat Derneği
 • Karakoçan Dernekleri Federasyonu
 • Karasüverliler Derneği
 • Kürt Demokratik Kültür Zentrum- Viyana
 • Londra Dersim Kültür Derneği,
 • Mersin Haçova Kültür Derneği
 • Mersin Malatyalılar Derneği
 • Paris Dersim Kültür Derneği
 • Tunceli Vakfı Mersin Şubesi
 • Wenge Dersim-Hanover,

Sanatçılar

 • Adil Okay (Yazar),
 • Ali Haydar Can,
 • Ayça Öztorun (Senarist, Yazar),
 • Cevdet Bağca,
 • Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu,
 • Erdoğan Aydın ( Tarihçi, Araştırmacı Yazar),
 • Haydar Işık (Leman Dergisi- Karikatürist),
 • Hasan Sağlam,
 • Hıdır Kutan,
 • Hüseyin Kurtulmaz (Müzisyen)
 • Grup Munzur
 • Grup İsyan Ateşi
 • Grup Vardiya
 • İbrahim Karaca (Şair)
 • İpek Reçber,
 • Kazım Öz,
 • Kemal Sahir Gürel,
 • Levent Özdemir,
 • Mehmet Özer (Şair, Fotoğraf Sanatçısı)
 • Mehmet Ekici
 • Mehmet Özcan
 • Mikail Aslan,
 • Necla Saygılı,
 • Nur Sürer (Oyuncu)
 • Jülide Kural (Oyuncu)
 • Pınar Aydınlar
 • Praksis,
 • Rıza Dalkılıç (Yazar ve İnsan Hakları Savunucusu)
 • Sanat ve Hayat
 • Sancı Yayınları
 • Sarya Müzik Topluluğu
 • Suavi
 • Şanar Yurdatapan (Müzisyen)
 • Tiyatro İmge
 • Veysel Aydın,
 • Zeynep Nayır,
 • Zülfü Livaneli.

Dernekler, Sendikalar, Partiler, İnsan Hakları Savunucuları

 • ACTİT – Fransa
 • Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu – AGİF
 • Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)
 • Avusturya Türkiye İşçi Dernekleri (AVTİD)
 • Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF)
 • Avusturya Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)
 • AVEG-KON Avusturya,
 • Avusturya DİDF,
 • Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu – AVEG-Kon
 • Birleşik Devrimci Parti Mersin İl örgütü
 • Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Mersin Şubesi (BTS),
 • Brüksel Halkevi,
 • Dersim Emek Gençliği,
 • Dersim Kongresi (Avrupa),
 • Dersim Yeni gün Kadın Dayanışma Derneğini
 • DİDF (Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu)
 • DİSK Genel-İş Mersin Şubesi
 • Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu
 • Eğitim-Sen Mersin Şubesi
 • Göçmen İşçiler Kültür Derneği – Gik-Der – İngiltere
 • HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni,
 • HDK Mersin Meclisi
 • İHD Mersin Şubesi
 • İngiltere Tilkililer Toplum Merkezi
 • İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu –İGİF
 • Komintern Sendikası,
 • Mersin 78’liler Girişimi
 • Özgürlük İçin Hukukçular Derneği
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi (SES)
 • Sosyal Demokrasi Derneği (SDD)
 • Sosyalist Kadınlar Birliği – SKB
 • Toplumsal Özgürlük Partisi Mersin İl örgütü
 • Tüm Bel.Sen. Mersin
 • Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi (Emekli-Sen)
 • Türkiye İşçi Partisi
 • Yedi Renk LGBT Derneği
 • Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi
 • Zafer Kıraç (İnsan Hakları Çalışanı)
 • WKEMDG/ Çukurova