“Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist): Başkan Mao’nun 130. Doğum Günü!”

Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist) tarafından Başkan Mao’nun doğum günü vesilesiyle bir açıklama yapıldı.

Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist) yaptığı açıklamada, “26 Aralık 2022 Mao Tse-Tung’un 130. doğum günü. O, Çin halkının kurtarıcısı, proletaryanın ve dünyanın ezilen kitlelerinin lideriydi. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki proletarya ve ezilen halklar Mao Günü’nü coşkuyla ve yürekten kutlayacaklar. Bu tarihi vesileyle partimiz, Nepal de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki tüm komünist devrimcileri, proletaryayı, ezilen kitleleri, destekçileri ve taraftarlarını selamlamaktadır” ifadelerini kaydetti.

Açıklamanın devamında, “Mao Yoldaş, proletaryayı ve tüm ezilen kitleleri özgürleştiren ilke olan Marksizmin üç bileşeni olan felsefe, ekonomi politik ve bilimsel sosyalizmin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Mao Yoldaş bu katkıları Çin gericiliğine ve emperyalizme karşı şiddetli mücadele, yeni demokratik devrim, yerli ve yabancı revizyonistlere karşı acımasız iki çizgi mücadelesi, “Polemik”, Büyük Proleter Kültür Devrimi ve Çin’de sosyalizmin inşası sürecinde yapmıştır. Bu katkılar evrensel öneme sahiptir ve bu genel süreçte Marksizm-Leninizm, Marksizmin üçüncü yüksek aşaması olan Marksizm-Leninizm-Maoizm’e doğru daha da gelişmiştir. Sonuç olarak, Marksizm-Leninizm-Maoizm günümüz emperyalizm ve proleter devrim çağında devrimin yol gösterici ilkesi haline gelmiştir. Günümüz dünyasında, herhangi bir komünist parti Maoist olmadan, bırakın Marksist-Leninist olmayı, gerçek bir Marksist bile olamaz” denildi.

“Bugünlerde Nepal’e emperyalist ve yayılmacı müdahale daha da artmıştır. Gericileşen revizyonist komünist partiler bu olgunun aracı haline gelmişlerdir. Amerika’nın Hint-Pasifik stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan MCC, (Millennium Challenge Corporation- ABD ile yapılan bir anlaşma, çn.) NKP (UML) hükümeti döneminde getirildi ve daha sonra NKP (Maoist Merkez)’in gücüyle parlamento tarafından onaylandı. Hindistan yayılmacılığının Limpiyadhura da dahil olmak üzere Nepal topraklarına tecavüz ederek Nepal’in ulusal bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne doğrudan müdahale ettiği bu bağlamda, Nepal Kongresi ve Komünist olarak adlandırılan revizyonist partiler, Hindistan ordusunu Kalapani’den çıkarmak ve Limpiyadhura ve Susta bölgeleri de dahil olmak üzere tecavüz edilen toprakları Nepal’e geri vermek için siyasi girişimlerde bulunmak yerine, Nepal’de gerici iktidarı elde etmek için Hindistan yayılmacı egemen sınıflarını yağlamakla meşguller. Ulusal bağımsızlığa yönelik tehdit her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İnsanların demokratik hakları ellerinden alınmakta ve insanların geçim sorunları her zamankinden daha ağır hale gelmektedir. Böylesi vahim bir durumda, Nepal’deki parlamenter siyasi partiler yeni ittifaklar kurmakla ve ülkeyi ve halkı daha fazla yağmalamak için yeni güç denklemleri aramakla meşguller. Nepal’i ve Nepal halkını süregiden sorunlardan kurtarmanın tek yolu, proletaryanın önderlik ettiği ve ulusal burjuvazi de dahil olmak üzere tüm ezilen halkın demokratik diktatörlüğü olarak ortaya çıkan yeni bir demokratik devrimdir”  ifadelerimin de yer aldığı açıklamanın sonunda ise şu sözler kaydedildi:

“Bugün, dünyanın dört bir yanındaki sağcı revizyonistler gericiliğe dönüşmüş ve neoliberalizmin destekçileri haline gelmiştir. Proleter devrim, her tondan revizyonistleri iyice teşhir etmedikçe ve komünist devrimciler gerçek bir Marksist-Leninist-Maoist parti oluşturmak üzere birleşmedikçe hiçbir ülkede başarıya ulaşamaz. Bu Nepal için de aynı şekilde geçerlidir. Bu durumda Mao Günü’nü kutlamanın önemi, Marksizm-Leninizm-Maoizm ışığında bilimsel sosyalizme ve komünizme giden yolu açan yeni demokratik devrime hazırlanmaktır. Bu nedenle, partimizin Merkez Komitesi adına, tüm Partili yoldaşlardan Mao’nun çizdiği yolu izlemeye devam etmelerini ve Mao Günü’nü ülke çapında özel bir devrimci coşkuyla kutlamalarını içtenlikle rica ediyorum”

ozgurgelecek45.net