NEWROZ PİROZ BE!

ADHK (18 Mart 2013) DİRİLİŞ VE ÖZGÜRLÜGÜN SEMBOLÜ NEWROZ ATEŞİNİ  HER ALANDA HARLANDIRALIM!

Demirci Kawa’dan bu yana zülmün ve baskının olduğu her yerde diriliş ve özgürlüğün alevi olarak mazlum ulus ve halkların elinde isyan ateşi olan bir NEWROZ’u daha kutluyoruz. Başta mazlum Kürt ulusu olmak üzere tüm ortadoğunun  mazlum ulus ve halklarının dirilişin ve özgülüğün semboli Newroz’larını kutluyor, yakılan özgürlük ateşlerinin tüm zalimlerin tahtlarını mutlaka bir gün alaşağı edeceğine olan sonsuz inancımızla coşkuyla selamlıyoruz.

Newroz yeni günün müjdecisi, isyan ateşlerinin habercisidir… Zalimin korkusu, mazlumun dirilişidir.. Mazlumların baharını müjdeler Newroz. Bundandır ki; zalimleri hep korkutmuştur.

Yüz yıllardır her NEWROZ bu iki iklim içerisinde vukunu buluyor. Bir yandan  baskı ve zulmün cenderesinde özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık mücadelesini isyan ateşleriyle harlayan mazlum halklar, diğer yanda, baskı ve zulmü halklara reva gören bir avuç zorba Dehaklar  ve günümüz uzantıları eli kanlı diktatörler ve sömürücü sistemler ve devletleri.

Newroz’u siyasal ve tarihsel olarak günümüze taşınan anlamı bu ikilem  içinde ete- kemiğe bürünen kudreti, ezen- ezilen çelişkisiyle yüklü olan sınıfsal kavga damarı ve ezilenin ezenden kurtuluşunu muştulayan başkaldırı eylemindedir. Bu gün yakılan ateşler, Kawa’nın Dehak zaliminden kurtuluşu müjdelemek için yaktığı ateşte sembolleşen özgürlük ateşleridir.  Newroz arefesinde oldugumuz şu günlerde Demirci Kawa’dan Mazlum Doğan’a uzanan Kürt ulusal direnişi ve isyanı, Kurulduğu tarihten itibaren tek dil, tek bayrak, tek vatan söylemleriyle ezilen ulus ve azınlık milliyetlere karşı inkarı ve imhayı dayatan Türk hakim sınıfları ve devleti tarafından yeni tasfiye politikaları devreye sokularak, yakılan direniş ve özgürlük ateşi söndürülmeye çalışılmaktadır.

‘Açılım’ adı altında başlatılan tasfiyeci süreç ‘’Barış görüşmeleri’ adı altında malupüle edilerek Kürt ulusunun  meşru demokratik hakları yine bildik ‘inkar, imha ve ilhak siyeseti’nin Faşist AKP aracılığıyla Kürt ulusuna demokrasi balonuyla sunulduğu şu günlerde, özgürlüğün ve dirilişin sembolu olan Newroz isyan ateşlerinin anlamı kuşkusuz daha bir anlam kazanmaktadır. On yıllardır Türk hakim sınıflarının milli zulmüne karşı isyan alevlerinde özgürlük ve direnişi soluyan Kürt halkı, bu yalan balonunuda direniş ateşlerinde patlatacaktır.

Biliyoruzki; Kürt ulusunun en  meşru ve demokratik hakları tanınmadan şişirilen yalan ve  demogojiyle doldurulan demokrasi balonun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bu aldatmacaya bir an bile olsa inanmak Türk hakim sınıflarının on yıllardır sürdürdüğü inkar, imha, ilhak politikalarına karşı özgürlük mücadelesi veren Kürt halkının haklı mücadelesini ve kazanımlarını büyük bir tehlikeye sokmak olacaktır. Çünkü Kürt ulusuna özgürlük, onun meşru ve demokratik haklarının tanınmasıyla ancak mümkündür. Milli baskı, zulüm ve ilhak tüm şiddetiyle devam ediyorken, Türk hakim sınıflarının faşist AKP aracılığıyla ‘’Kürt sorununu çözeceğiz’’ söylemi bir aldatmadan ötesini ifade etmemektedir. Bu gerçekliktendirk; Türk devleti bir yandan Kürt ulusuna  ve onun devrimci ilerici dinamikrine yönelik pervasız  saldırılarınndan en ufak  bir hız kesmeden devam etiriyorken, diğer yanda, bu dinamikleri tasfiye planını ‘’çözüm’’ aldatmacasıyla kitleleri bekletiye sokmaktadır.

Tüm ortadoğuda kana doymaz emperyalist barbarlığın bura halklarını sermayenin ihtiyaçları çerçevesinde yeniden dizayan etmenin bir parçası olarak  sürdürdüğü saldırganlık ve köleleştirme politikalarının ortadoğu halklarına dayatıldığı bu tarihsel kesite, Newroz ateşinin halkların devrimci isyanıyla bir özgürlük ateşine dönüşmesi tüm  devrimci, ilerici dinamiklerin en yakıcı sorunu ve görevidir. Bu anlamıyla genelde tüm ortadoğu halklarının özelde Kürt halkının tutuşturulan Newroz ateşlerinde, tüm uluslara ve azınlıklara kendi kaderini tayin hakkı ve tam hak eşitliği talebini ve halkların kardeşliği şiarını haykırmanın anlamı büyüktür.

Her Türden Baskı, Zulüm, İnkar ve İmhaya Karşı İsyan Etmek Meşrudur! 

Newroz Piroz Be! Yaşasın Newroz!

Biji Newroz, Biji Azadi!

Bıji bıratiya gelan! Yaşasın halkların kardeşliği!

 

18 Mart 2013

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)