ADHF 6. Kongresi Viyana’de Gerçekleşti.

Viyana (18 Mart 2013) 16  Mart  2013 tarihinde  saat  14:00  başlıyan  Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu 6. kongremiz  gece  saat  23:00  kadar  sürdü. Açılış  ve  saygı  duruşunun  ardından  delege  yoklaması  ve  divan  seçimi  yapıldı. Dünyada, Türkiye  Kuzey  Kürdistan  ve  Avusturya’daki  gelişmelere  ilişkin  hazırlanan  13  sayfalık  siyasi  değerlendirme  raporunun  okunmasından  sonra, ÖGB  Vida  temsilcisi  Tomas  Stöger  Avusturya’daki  gelişmelere  ilişkin  bir  sunum  yaptı. Ardından Avusturya da faaliyetlerini  yürütmekte  olan  Maoist  Gençlik  kriz  ve  krizin  dünya  halklarına  getirdikleri, Maoistlerin  mücadelelerini  ortaklaştırmaları  gerekliliğine  ilişkin  bir  sunum  yaptılar.

Bu  sunumların  ardından  delegeler  ve  diğer  katılımcı  dostlar  siyasal  tartışma  bölümüne  geçtiler. ATİGF’den  arkadaşlar  kongremize  başarı  dileklerini belirterek,  DKÖ’lerinin  mücadelelerini  ortaklaştırmaları, emperyalist  saldırılar  karşısında  devrimci  güç  birliklerinin  öneminin  altını  çizdiler. Federasyonumuzun  siyasi  raporunda  genel  değerlendirmelerin  dışında  özel  olarak  iki  sorun  öne  çıkartıldı. Birincisi; dünyada  ve  özel  olarakta  Avrupa da  yükselmekte  olan  ırkcılık  meselesi, ikinci  olarakta; Kuzey  Kürdistan’daki  son  düreç  değerlendirildi. Devletin  tasfiye  oyunlarının  altı  çizildi.

Faaliyet  raporunda  örgütlenmedeki  zayıflıklara, hata  ve  zaaflara  yönelik  ciddi  eleştiriler  yapılırken, olumluluklarımızın  dahada  güçlendirilmesinin  tartışmaları  yürütüldü. Bu  bölümde  Avusturya  Demokratik  Kadin  Hareketi  aktivistlerinin  hazırladığı  rapor  okundu. Rapordaki Federasyon  ve  derneklerimize  yönelik  bakış  açısı  ve  öneriler  oldukça  olumlu  değerlendirildi. Raporun, kadın  hareketi  için  öğretici  olması  temennilerinde  bulunuldu. Ayrıca  bu  bölümde  Avusturya da  Arbeitkammer içinde  çalışmalarını  yürüten  Komünterin  gurubu  adına  bir  konuşma  yapıldı  ve  federasyonumuza  ortak  çalışma  önerisi  getirildi.

Mali  raporun  okunmasından  sonra, yönetim  organlarının  seçimine  geçildi. YK’na  gönüllü  olarak  7  asıl  1  yedek  üye  seçildi. Seçilenlerin  içinden  bir  İranlı  ve  iki de  Afganistanlı  yoldaşlarımız  bulunmaktadır. Denetim  Kurulunun  seçiminden  sonra  dilek  ve  temmennilerde  bulunularak  gece  23:00’da  kongremizi  sonlandırdık. YK.muza  bir  yıllık  çalışmalarında  başarılar  diliyoruz.

ADHF (Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu)