Newroz Pîroz Be!

21 Mart 2023 Newroz, Türkiye-Kuzey-Güney Kürdistan Halkalarımızla dayanışma, birlikte yaralarımızı sarma ve küllerimizden yeniden doğarak Demirci Kawa isyan ruhu ile emperyalist, kapitalist ,faşist iktidarları yerle yeksan etme günüdür.

Orta Doğu halklarının ve Kürt Ulusunun; baskı ve barbarlığa karşı mücadele günü olan 21 Mart Newroz; İran’da kadınların ataerkil ortaçağ molla barbarlığına karşı yürüttüğü mücadelenin dünyanın farklı ülkelerinde kadın mücadelesiyle birleştiği, her gün kadın hareketinin kitleselleşerek büyüdüğü, Kürt Ulusal Hareketinin ve devrimci örgütlerin Demirci Kawa’nın isyancı bayrağını bugüne taşıyarak özgürlükler, demokrasi ve Kendi kaderinin Tayın Hakkı için savaştıkları bir dönemde giriyoruz. Dünya genelinde  kapitalist sistemin içine düştüğü ağır ekonomik krizin emperyalistler arasında paylaşım savaşlarına dönüştüğünü görmekteyiz. Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş bu gerçekliği göstermektedir. Emperyalist paylaşım savaşlarının ezilen halka getirdiği acı ekonomik reçeteler sonucu, dünyanın farklı ülkelerindeki yoksul halk emeğini daha ucuza satarak  yoksullaşmakta, kapitalist tekeller ise daha fazla zenginleşmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyasının fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle; depremlerin her an yaşanabileceği bir durumdadır. Nihayetinde 6 Şubat sabahı Malatya fay hattının kırılması sonucu gerçekleşen deprem nedeniyle binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. İktidarların görevleri doğal afetler karşısında önlem almak iken Akp-Mhp faşist iktidarı sadece seyirci kalmıştır. Bu bir katliamdır ve biz bu katliamı yapanın kim olduğunu biliyoruz! Türk egemen sınıfının kapitalist faşist iktidarıdır. Bunun içindir ki biz ezilenler, sömürülenler ve yok sayılanlar ; emperyalist ,faşist diktatörlüklere karşı mücadeleyi Newroz coşkusuyla körükleyerek hep bir ağızdan haykırmalıyız; Bijî Newroz! Newroz Pîroz Be!

Türkiye – Kuzey Kürdistan’da, toplumsal çelişkilerin Demirci Kawa isyan ruhu ile  yeni isyanlarıyla taçlanmasının objektif koşulları sürekli kendi içinde olgunlaştırmaktadır. Türk devletinin işgalinin boşa çıkarıldığı, Tekelci burjuvazinin sömürüsüne karşı, işçi grevlerinin, öğrenci hareketinin, aydınların, rant için doğayı tahrip edenlere karşı sokaklarda, savaş siperlerinde mücadelenin geliştiği, kadınların, LGBT’lerin Türk devletinin terörüne karşı, SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ haykırışları, ezilen yoksul emekçilerin, Kürt halkının, Alevilerin, Ermenilerin v.b özlemlerinin gerçekleşeceği günün ayak sesleri oldu. Mitoloji olarak tarihte bugüne kadar gelen Dehak zülmüne kaşı Demirci Kawa’nın isyanında ezilen halkların elde ettiği tecrübe ve ezilen kesim içindeki anlamı, haksızlığın olduğu yerde devrimci isyanlar meşrudur!

Türkiye, K- Kürdistan’da halklarımız derin açılar içindeyken İktidar ve yandaşları halen seçimlerin propagandasını yapmaktan geri durmamaktadırlar.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak burjuva faşist partiler ikiye bölünmüştür, emekçilerin oylarını almak için meydandalar. Karşılıklı pisliklerini ortaya dökmektedirler. Halka demokrasi vaat etmekteler, bunların tümünün yalan olduğunu biliyoruz. Dünün katilleri Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı içinde yer almaktadırlar.

İktidarda hakim olan AKP/MHP faşist hükümeti, seçimlerde yenilgiyle çıkacağını bildikleri için kendi muhalefetine ve özelikle Emek ve Özgürlükler İttifakına karşı tüm gerici araçları kullanmaktalar. Tutuklamalar, soruşturmalar, işten atılmalar, dipçikle coplananlar gibi saldırılar günümüzde etkin biçimde sürmektedir. Türk devletinin inşa ettiği hapishaneler doldurulmuş, Selahattin Demirtaş, Figen Üstündağ gibi Kürt siyasetçiler, devrimciler, sosyalistler rehin tutulmuştur.

Kürt ve Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde demografik yapının değiştirilmesi ve Kuzey Kürdistan’ın Kürt ulusundan yalıtılmaya çalışılması faşist iktidarın deprem sonucu yeni geliştirmiş olduğu seçim politikasıdır. Türkiye -Kuzey Kürdistan’da tutsaklar f tipi hücrelerde katledilmiş ve deprem boyunca hayatlarından endişe edilen birçok siyasi tutsaktan haber alınamamıştır. Onlarca politik tutsağın tabutu zindanlardan çıkmıştır. Yukarıda belirtiğimiz süreçte ayrıca devrimci dinamikler boyutlanarak, faşist devlet iktidarına karşı Emek ve Özgürlükler ittifakı kitleleri örgütleyerek, seçimlerde demokrasi mücadelesine önderlik etmektedir. Gün, Demirci Kawa’nın isyancı ruhu ile faşist AKP/MHP iktidarını tarihin çöplüğüne gömme günüdür!!..

YAŞASIN HALKLARIN BİRLEŞİK MÜCADELESİ !

DEPREM DEĞİL,KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR,DAYANIŞMA YAŞATIR!

BİJİ NEWROZ ! NEWROZ PİROZ BE !

BİJİ BERXWEDANA GELÊ KURDİSTAN!

AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU (ADHK)