NRW’de ADHK alt konferansını gerçekleştirdi

Köln (09.12.2013) ADHK’nın bileşenleri ile birlikte bölgesel olarak düzenlediği alt konferanslar devam ediyor. Avrupa’nın 9 bölgesinde gerçekleştirilen alt konferansların NRW ayağı 8 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Dernek lokalinde yapılan alt konferansa konuşmacı olarak ADHK, ADKH ve ADGH temsilcileri katıldılar. Açılış konuşması ve devamında konferanslara dair ADHK’nın hazırladığı taslak metninin okunmasından sonra sunumlara geçildi.

ADHK temsilcisi taslak metni üzerinden bir sunum yaparak bu konferanslarla hedeflenenin kendi bileşenlerimiz ve kitlemizle mevcut gerçekleriğimizi ve perspektifimizi tartışarak ve bütünlüklü siyasetimizi bugünün degişen durumuna göre uyarlayarak daha ileri ve kitelelerin ihtiyaçlarına cevap olabilecek bir kurum yaratmak anlayışı ile hareket ettiklerini ve bu bilinç ile mevcut konferansları örgütlediklerini belirtti.

Ardından sunum yapan ADKH ve ADGH temsilcileri ise esas olarak kendi özgün kurumsal perspektifi ve çalışmalarına dair sunumların yanı sıra ADHK ile olan bileşenlik durumuna dairde bilgilendirme yaptılar.

Sunumların ardından tartışma bölümüne geçilerek söz katılımcılara verildi. Oldukca canlı tartışmaların yürütüldüğü bu bölümde esas olarak ADHK’nın niteligine dair tartışma yapmanın eksik olduğuna vurgu yapılarak ADHK’nın niteliginin perspektifinde belirtildiği gibi Devrimci nitelikli Anti emperyalist, anti kapitalist, anti faşist bir DKÖ olduğu ve bu noktada ileri bir yerde durduğu belirtildi. Ayrıca ADHK’yı bu niteliğinden geri çekmeye dönük anlayışlara karşı mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tartışmaların devamında yaşadığımız Avrupadaki siyasal ve sosyal gelişmelere karşı daha ileri bir perspektif ve duyarlılık bilinci ile yaklaşılması gerektiği ve bu doğrultuda Avrupa da ki yerli ilerici ve devrimci dinamiklerle her alanda ilişkiler geliştirilerek birleşik mücadelenin olanakları yaratılmalıdır.

Bileşenlik meselesi üzerindede tartışmaların yürütüldüğü konferansta ADHK’nın en son kongresinde merkezileştirdiği perspektifinin doğru ve ileri bir adım olduğu fakat bunu bütünlüklü olarak kavrama ve kendi bileşenleri ve kitlesine kavratma noktasında ciddi eksiklikler yaşadığı ve bu eksikliklerden kaynaklıda kurumlar arasında sorunlar yaşandığının altı çizilerek, bileşenlik meselesinin daha iyi kavranması için doğru bir perspektifle ve ADHK’nın 22.kongresinde merkezileştirdiği ileri yönelimle hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Tartışma bölümünün ardından konferans toparlama ve gelen sorulara verilen cevapların ardından çoşkulu bir atmosferde sona erdi.