Partizan ve Sınıf Teorisi’nden Kaypakkaya’yı anma kampanyası sonuç bildirgesi

Partizan ve Sınıf Teorisi, Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın 50. Ölümsüzlük yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri anma kampanyasının sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı. Bildirgede, “Kampanyamızdan çıkardığımız en büyük sonuçlardan biri de birlikte hareket edildiğinde daha büyük başarılara imza atacağımızı bir kez daha gördük. Kampanya boyunca tek bir yürek olarak birleşen kitlemizi gösterdikleri bu örnek tutumlarından dolayı kutluyoruz. Bu devrimci ruhu ve birlikteliği mücadelenin her alanına taşıma ve büyütme sorumluluğuyla karşı karşıyayız” denildi.

Partizan ve Sınıf Teorisi, 15 Ocak 2023’te başlattıkları Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı anma kampanyasının 20 Mayıs’ta Almanya’da gerçekleştirdikleri merkezi geceyle sonuçlanması sonrası sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

“Göçmen İşçiler, Devrimciler, Yoldaşlar” başlığını taşıyan açıklamada, “Türkiye proletaryasının, ezilen ulus ve azınlıkların Komünist Önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaşın işkencede katledilmesinin 50. yılında Partizan ve Sınıf Teorisi olarak Ocak 2023 tarihinde başlattığımız kampanyamız 20 Mayıs 2023 tarihinde Almanya’da gerçekleştirdiğimiz merkezi anma gecesiyle sonuçlandırmış bulunuyoruz” denildi.

Açıklanan sonuç bildirgesinin devamında şunlara yer verildi;

‘Kampanya programımız eksiksiz olarak yerine getirildi’

Kamuoyuna yayınladığımız ortak kampanya metinde de belirtiğimiz gibi Kaypakkaya yoldaş, ’71 devrimci çıkışında faşist Türk devletiyle giriştiği ideolojik hesaplaşmada gerçekleştirdiği köklü bir kopuşla Marksist Leninist Maoist bir yol çizerek Türkiye devrimi yolunda büyük bir çığır açtı. O’nun Türkiye toplumuna ilişkin yaptığı değerlendirmenin sonucu olarak Demokratik Halk Devrimi, devrimin yolu, sosyalizm, sosyalizmde sınıf mücadelesi ve nihai hedefimiz olan komünizme varma stratejisi bugünde geçerliliğini korumaktadır.

Sınıf Teorisi ve Partizan olarak kararlaştırdığımız kampanya programımız eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

‘O’nun görüşlerinin doğruluğu ve yol göstericiliği hala devam etmektedir’

Kampanyamız, Ekim 2022 tarihinde ”Katledilişinin 50. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Yol Göstermeye Devam Ediyor!” başlığıyla kamuoyuna duyuruldu. Kampanya bildirimizde de belirttiğimiz gibi, kampanya startımız 15 Ocak 2023 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen LLL yürüyüşüyle verildi. Partizan ve Sınıf Teorisi olarak ortaklaştırılan kortejimize 400 kişilik bir katılım sağlanmıştır. Kaypakkaya yoldaşın fotoğraflarının yer aldığı yürüyüşte, Türkçe ve Almanca pankartlar, Almanca bastırılan bildiri ile yürüyüşe katılan kitleye Kaypakkaya yoldaş tanıtılmıştır.

Kampanyamız, Nisan ve Mayıs ayı aralığında “Geçmişten Günümüze Tarihsel Süreçleriyle Kaypakkaya’yı Anlamak” şiarıyla Avrupa’nın 8 alanında gerçekleştirilen sempozyumlara toplam 1500 kişilik bir katılım sağlanmıştır.

Yine, uluslararası işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta, Avrupa’nın birçok şehrinde ortak kitlesel kortejler oluşturularak 50.yıl kampanyası, görsel ve sözlü propaganda ile 1 Mayıs yürüyüşlerinde kitlelere taşınırken, Kaypakkaya yoldaşın katledildiği 18 Mayıs günü planlandığı gibi Avrupa’nın birçok merkezi şehirlerinde sokak mitingleri ve Yürüyüşler gerçekleştirildi.

Kampanyamız merkezi gece çalışmasıyla devam etmiştir. Bastırılan merkezi afiş, bilet ve el broşürleri zamanında alanlarımıza gönderilmiş ve yaklaşık üç ay boyunca merkezi gece çalışmamız, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa da ortak bir devrimci ruhla sürdürülmüştür. Üç ay boyunca toplam on bin kişiye ulaşılmıştır.

20 Mayıs 2023 tarihinde Almanya’da gerçekleştirilen merkezi anma gecemize binlerce insan katılmıştır. Gecemiz içerik, teknik ve kültürel olarak katılan kitlenin büyük bir beğenisini kazanmış ve sahiplenilmiştir. Anma gecemizde, kitlemizin tek bir yürek olarak Kaypakkaya yoldaşı sahiplenmesi gecemize ayrı bir heyecan katmıştır.

Kampanyamız boyunca ulaştığımız en önemli sonuçlardan biri de Kaypakkaya yoldaşın kitlelerce sahiplenilmesi olmuştur. O’nun görüşlerinin doğruluğu ve yol göstericiliği hala devam etmektedir.

‘Birlikteliği mücadelenin her alanına taşıma ve büyütme sorumluluğuyla karşı karşıyayız’

Göçmen işçiler, yoldaşlar

Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler başta Partizan ve Sınıf Teorisi olmak üzere tüm devrimci ve yurtseverlere büyük görevler yüklemektedir. Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana savaşın faturası işçi sınıfı ve emekçilerin sırtına yüklenmiştir. Kapitalist ve emperyalist ülkelerin savaşa ayırdıkları milyar dolarların sonucu olarak ortaya çıkan bütçe açıkları, işçi ve emekçi kesimlerden yapılan kesintilerle kapatılmıştır. Toplu sözleşmelerde tekelci sermeye yeni ücret artışına yanaşmadığı gibi, öncesinde pandemiyi, şimdi de savaşı bahane ederek toplu sözleşmeleri en düşük ücret artışıyla sonuçlandırmak istiyorlar. Avrupa işçi sınıfının buna karşı başlattığı grevler son otuz yılın en büyük direnişleri olarak devam ediyor.

Türkiye’de yirmi bir yıllık AKP iktidarı döneminin sonunda ekonomi iflasın eşiğine gelmiştir. Ülkemizde toplumsal bir yoksulluk ve işsizlik baş göstermiştir. AKP demokratik tüm hakları yerle bir etmiş, baskı, işkence ve katliamlarla iktidarını sürdürmüştür. Kürt düşmanlığı üzerinden geliştirdiği ırkçı propagandayla binlerce Kürt yurtseverleri ve devrimciler hapishanelerde esir tutulmaktadır.

Kemalist Türk devleti kuruluşunun 100. yılına girmiş bulunuyor. Kemalizm’in kuruluş felsefesi başta Kürt ulusu olmak üzere diğer azınlık milliyetleri yok etme üzerinden bir Türk devleti yaratılmıştır. Ulusal baskı ve yok sayma 100 yıldır devam etmektedir. Türk devleti kuruluşundan bu yana hiçbir zaman demokratik bir cumhuriyet olmadı. Kaypakkaya yoldaşın temel tezlerinden biri olan faşizm tespitinin toplumsal karşılığı baskı, işkence ve katliamlar olarak devam ediyor.

Partizan ve Sınıf Teorisi olarak büyük sorumluluklarla karşı karşıyayız. Kampanyamızdan çıkardığımız en büyük sonuçlardan biri de birlikte hareket edildiğinde daha büyük başarılara imza atacağımızı bir kez daha gördük. Kampanya boyunca tek bir yürek olarak birleşen kitlemizi gösterdikleri bu örnek tutumlarından dolayı kutluyoruz. Bu devrimci ruhu ve birlikteliği mücadelenin her alanına taşıma ve büyütme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bu sorumluluğu Birleşik Mücadele Güçleri olarak da birlikte üstlenmeli ileriye doğru daha güçlü hamleler yapmalıyız. Bu devrimci sorumluluk Sınıf Teorisi ve Partizan’ın yanında tüm diğer birleşenlerimiz içinde aynıdır.