Patriarkal Kapitalist Sisteme Karşı Binlerce Kadın Grev Yaptı!

14 Haziran’da İsviçre’nin Zürih, Bern, Neuchatel, Fribourg, Delèmont, Lozan, Cenevre başta olmak üzere birçok şehrinde kadınlar “Eşit işe eşit ücret, Emeklilik yaşının yükseltilmesine ,cinsiyetçiliğe ve her türden hak gasplarına karşı kadınlar isyanda, kadınlar direnişte talepleriyle sokaklara çıktı.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin de içinde yer aldığı yürüyüşe birçok demokratik, sosyalist, devrimci ve İsviçre’nin yerli kadın kurumları katıldı. Bu kurumların ve sendikalı kadınların ortak çağrısıyla merkezi grev yürüyüşü Zürih’te başladı.

Greve İsviçre’de bulunan kadın kurumları yanı sıra Almanya’dan Avrupa Demokratik Kadın Hareketi üyeleri, Feminist, sosyalist kadın grupları ve SMF(Sosyalist Meclisler Federasyon üyesi) önceki dönem milletvekili Dilşat Canbaz ‘da katıldı. Alanda toplanan binlerce kadının yürüyüşe geçmesinin ardından polis müdahalesi de başladı. Polis yürüyüş güzergahı boyunca birçok noktayı tutarak kadınların geçişini engellemek istedi. Buna karşı direnen kadınlar polisin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldı ve polis FİLİNTA grubundan bir kişiyi gözaltına aldı.

Alanı farklı renkleriyle dolduran binlerce kadının talepleri ise ortaktı. Hep birlikte Jin jiyan Azadi diyerek yürüyüşün bir ucundan diğer ucuna seslerini duyurdular.

İsviçre’de kadınlar 7 Şubat 1971’de oy hakkını elde ederek toplumsal eşitlik temelinde önemli bir kazanım elde etseler de, Anayasa’ya eşitlik kavramının girmesi, 14 Haziran 1981’de mümkün olur. Ancak uygulamada gereği gibi yaşama geçirilmediğinden “eşit işe eşit ücret” başta olmak üzere, kazanılan hakların tüm boyutları ile yaşama uygulanabilmesi için, 14 Haziran 1991’de 700 bin kadın ülke genelinde yaşamın bütün alanlarında greve çıkarak hayatı durdurdular.

Bu büyük grevden sonra, 01 Temmuz 1991’de “Eşit Haklar Yasası” yürürlüğe girdi. Esas olarak “kadın erkek eşitliğinin yasalarla güvence altına alınması ve bir cinsin ayrımcılığa uğratılmasının yasaklanması” anlamına gelen bu yasa, 2019’a gelindiğinde hala pratik yaşamda bütünlüklü olarak karşılığını bulamamıştı. 28 yıl aradan sonra 14 Haziran 2019’dan itibaren “eşit işe eşit ücret” ve “kadınların görünmeyen ev içi emeğinin görünür kılınması”, “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” talepleri başta olmak üzere, kazanılan hakların tüm boyutları ile yaşama uygulanması talebini, sürecin güncel talepleriyle de bütünleştirerek üç yıldır 14 Haziran’da İsviçre genelinde bir günlüğüne yaşamı durduruyor kadınlar.

Bu yıl yapılan grev 1991’den sonra yapılan en kitlesel kadın grevi oldu.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi