PYD’mi ‘’Terörist’’, Siz mi İflah Olmaz Irkçı-Milliyetçilersiniz?

pyd resimİktidarın bu çelişkisi kendisine ait olup onun karakterini ortaya koyarken, iktidar dışındaki bu köle ve satılık geniş bileşenin PYD’ye ‘’terörist’’ demesi nasıl açıklanabilir? İktidarın arka bahçesi gibi hareket eden bu cenah iktidarın sözlerini nakarat olarak tekrarlarken nasıl bir kimlik edinmiş oluyor? Dün resmi düzeyde ağırlanan Salih Müslim, dolayısıyla PYD’ye bugün ‘’Terörist’’ demek nasıl açıklanabilir? Bilimsel tutum, aydın ve entelektüel tavır, gerçekler karşısında dürüst ve çıplak olma erdeminin zerresi bu cenahta bulunabilir mi? Dahası  bu cenahın kiralık kişilik ve koyun sürüsü olmaktan öteye bir değeri olur mu? İktidar ne dediyse onu tekrarlamak, ırkçı-milliyetçilik neyi emrederse onu propaganda etmek, normal koşullarda ilgili ünvanlara yakışmaz ama ünvanları taşıyan bu cenaha biçilmiş kaftan gibi yakışmaktadır…

HABER MERKEZİ (30.08.2016)-Cumhurbaşkanından başbakanına, oradan ‘’entellektüel ve yazar-çizer aydın’’ takımına ve bilumum burjuva medyaya kadar bütün Türk milliyetçisi cenah berbat bir koro halinde PYD’ye ‘’terörist’’ demekte, yoğun bir propaganda yürütmektedirler. Bu şehri koronun gayesi gizli değildir. Kürt düşmanlığı ve Kürtlerin ulusal haklar ya da belli statüler kazanmasını hazmedememektedirler. Kürtlerin her türlü hak ve statü kazanımı bu ırkçı-milliyetçi cenah tarafından adeta bir kâbus olarak karşılanmakta, tam bir ırkçı-faşist tavırla karşılanmaktadır… Uzatmayalım; Türk hâkim sınıflarının tüm kılikleri ve çeşitli sahte ünvanlar taşıyan tüm çevre-çeper yardakçılar takımı tek ağızla ‘’’PYD teröristtir’’ demektedirler. Bunların ikiyüzlülüğünü, kendileriyle çelişmelerini, objektif gerçekler karşısındaki riyakârlıklarını, gerçekleri çarpıtan yalancı tutumlarını, yardakçılıklarını ve ahmaklıklarını vb vs teşhir ve deşifre etmek gecikmiş de olsa bir zorunludur.

İktidardakileri hariç tutarak diğerlerini konu alırsak; bunlar gerçekleri manipüle ederek çarpıtan bilinçli karartıcılar değilse, bunlar en bayağısından birer ahmak değilse, ya geri zekâlıdırlar ya da iktidar tarafından satın alınmış yeminli iktidar uşaklarıdırlar. Ama kesindir ki, hepsi objektif ya da sübjektif birer Kürt düşmanı ırkçı-Türk milliyetçileridir. Bu anlamda mutlak bir şekilde iktidarın karakterini ve kafasını taşımaktadırlar omuzlarında… İktidar kıliği ise, pervasız bir Kürt düşmanı olduğunu her safhada ortaya koyup soykırımcı katliamlarıyla bunu kanıtlayan koyu faşist karakterine uygun olarak, PYD ve Kürtler karşısında takındığı tavır tamamen anlaşılır ve yakışırdır. Yalanı, ikiyüzlülüğü ve burjuva pragmatizmi onu ordan oraya savurup her telde oynamasına yol açmaktadır. Tıpkı Fetullah Gülen’i besleyip palazlandırarak devleti kendisine teslim etmesine rağmen(çıkar çelişkisine düştükten sonra) bu gün kalkıp onu vatan haini ve terörist olarak değerlendirmesi gibi… Tıpkı Esad’a kardeş deyip ailece tatillere çıktıktan sonra(efendilerinin çıkarlarına uygun olarak) bu gün düşman ilan edilmesi gibi.. Tıpkı Salih Müslim’i resmi davetle üst düzeyde ağırlamasına rağmen(istediği ödünleri alamadığı için) bu gün Salih Müslim ve PYD’ye ‘’terörist’’ demesi gibi…

İktidarın bu çelişkisi kendisine ait olup onun karakterini ortaya koyarken, iktidar dışındaki bu köle ve satılık geniş bileşenin PYD’ye ‘’terörist’’ demesi nasıl açıklanabilir? İktidarın arka bahçesi gibi hareket eden bu cenah iktidarın sözlerini nakarat olarak tekrarlarken nasıl bir kimlik edinmiş oluyor? Dün resmi düzeyde ağırlanan Salih Müslim, dolayısıyla PYD’ye bugün ‘’Terörist’’ demek nasıl açıklanabilir? Bilimsel tutum, aydın ve entellektüel tavır, gerçekler karşısında dürüst ve çıplak olma erdeminin zerresi bu cenahtabulunabilir mi? Dadahası bu cenahın kiralık kişilik ve koyun sürüsü olmaktan öteye bir değeri olur mu? İktidar ne dediyse onu tekrarlamak, ırkçı-milliyetçilik neyi emrederse onu propaganda etmek, normal koşullarda ilgili ünvanlara yakışmaz ama ünvanları taşıyan bu cenaha biçilmiş kaftan gibi yakışmaktadır…

Her şeyi bir kenara bırakarak soralım. PYD hangi özellikleriyle ‘’terörist’’ olarak değerlendirilmektedir? PYD’nin terörist olmasını kanıtlayan ne gibi bir unsur vardır ve hangi eylemi terörist olarak değerlendirilebilir? IŞİD’e karşı savaştığı için mi PYD terörist oluyor? Yoksa Esat diktatörlüğünden nispeten kutulup kendi ulusal haklarını elde edip Suriye devlet sınırlarına zorla dâhil edilmiş olan kendi topraklarında belli bir statü elde ettikleri için mi? Ulusal haklarını talep edip bunları savundukları için mi terörist oluyor PYD?  Kısacası, bu cenah ve elbette faşist iktidar keyfi biçimde terörist tanımı yapsa da, bu keyfi tanımına göre bile PYD’ye nasıl terörist dediğini-diyebildiğini izah etmek durumundadır. Evet, PYD nasıl ve niçin teröristtir? Hangi eylemi ve gerici savaşıyla teröristtir? Soru bu kadar açıktır. Sorunun muhatabı bu cenah eğer birazcık da olsa insan olduğunu iddia ediyorsa bu sorulara yanıt vermek durumundadır. Siz iflah olmaz ırkçı Türk milliyetçilerinin gerçekler karşısında dürüs olmanızı beklemiyoruz. Fakat sizlerin bu kokuşmuş çağdışı ırkçılığınızı teşhir etmek için bu soruları sizlere sormak icaptır.

http://www.halkingunlugu.org/