“Reyhanlı halkı yalnız değildir”

Reyhanlı’da yaşanan katliamı protesto etmek için İzmir’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İZMİR (14.05.2013)-  11 Mayıs Cumartesi günü günü Reyhanlı’da peş peşe patlayan bombaların ve yaşanan katliamın ardından KESK, DİSK, TMMOB’un çağrısıyla İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bir protesto eylemi gerçekleştirdi. İzmir YKM önünden “Emperyalistler, İşbirlikçiler 6.Filo’yu Unutmayın”, “Biji Bıratiya Gelan!” , ”Yaşasın Halkların Kardeşliği!”, “Reyhanlı Halkı Yalnız Değildir!” ,”Katil ABD İşbirlikçi AKP!” sloganlarıyla yürüyüşe geçen kitle eski Sümerbank önünde bir basına açıklaması yaptı. Komşularla sıfır sorun politikası söylemiyle yola çıkan AKP hükümetinin gelinen yerde tüm komşularıyla kavga eden, komşularının iç işlerine karışan ve savaş kışkırtıcılığı yapan ABD’nin gönüllü askeri konumunda olduğu vurgulanan basın açıklamasında “Türkiye’de ve Ortadoğu’da özgürlük ve kardeşlik isteyen bizler AKP’nin savaş politikalarına ve provokasyonlarına teslim olmayacağız. Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak ne içerde, ne de dışarıda savaş istiyoruz. ABD ve işbirlikçilerinin savaş politikalarına karşı mücadelemize devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Eyleme DHF(Demokratik Haklar Federasyonu) da destek verdi.

http://www.halkingunlugu.net/