Yürüyüşe Çağrı; İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz!

40. ÖLÜMSÜZLÜK YİLDÖNÜMÜNDE KAYPAKKAYA YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR!

Yeni bir dünya mümkün yoldaşlar, dostlar;

Bize vaaz edilenin tersine, içinde yaşadığımız bu kapitalist sistem, insanlığın büyük çoğunluğunun canını teninden ızdırapli bir kanama gibi ayıran – ya da anlık bir darbeyle heba eden- bu hayat biçimi ne mümkün olan en iyi dünyayı temsil ediyor – ne de mümkün olan yeganeyi..

Asırlar ve binyillar boyunca günlük yaşamın seyrini, insanlığın büyük çoğunluğunun ruhen ve bedenen cendereye mahkum etmiş, çekilmez ızdırap, katlanılmaz aşağılanma, şiddet ve yıkım, kör cehaletin ve batıl inancların kara pençesi altında ezmiş olması, bu açı çeken insanlığın suçu değildir – ne de varolmayan tanrının ya da tanrıların “iradesi” veya değişmez ve değiştirilemez “insan tabiatı”nın sonucudur.

Sömürücü ekonomik ve sosyal ilişkiler, kadınların sistematik olarak erkeklerin hakimiyeti altında yaşamaları, insanlık toplumunun çelişkili çıkarları temelinde farklı sınıflara ayrılması, insanlar arasında daima varolmamıştır.

Bütün bunlar, insanlık toplumunun, sömürenlerin ve ezenlerin hakimiyetinde bugüne kadar gelişmesinin ifadesi ve sonucudur. Ama tam da bu gelişmenin kendisi insanlığı, ne bugüne dek yaşanmış olanın, ne de hiç de böyle olması gerekmediği bir noktaya getirmiş bulunuyor.

Ibrahim Kaypakkaya bu noktaya gelmiş olmanın bilinciyle genc bir komünist olarak, tarihin sahnesine fırlayarak, kendi emsallerini geride bırakarak, dünya devriminin kızıl bayrağını doruklara çekerek sistemle radikal kopuşu gerçekleştirme cüretinin adıdır.

Tüm bundan ötürüdür ki, Ibrahim Kaypakkaya`nın temsil ettiği güzergah, bu köhnemiş dünyanın ızdırap ve köleliğine son verecek yeni dünyanın hayalini ve ruhunu temsil etmektedir.

Ölümünün 40. yılında düşman, O`nun adını dillerinden devrimci kitlelere azgınca saldırmakta, annesinin O`nun mezarını ziyaret etmesi ile suça teşvikten yargılanmaktadır.

Tüm bu sebepler yeterlidir, yerimizden sirkinip, caddelere fırlayarak, düşmana karşı yeniden saf tutarak, güçlerimizi yeni bir üst boyuta taşımaya muktedir olduğumuzu gösterecek bilince ve tarihi tecrübeye sahibiz.

Bu bilinç ve inançla 18 Mayıs`ta Ibrahim Kaypakkaya`yı anmak düzenleyeceğimiz yürüyüş ve etkinliklere tüm halkmızı katılmaya çağırıyoruz.

SINIF TEORİSİ – PARTİZAN

Destekleyenler: Atılım – Devrimci Proletarya (Y. Dünya)