Saldırılar Gazi’de protesto edildi!

gazi-aklama-1DHF’ye bağlı İstanbul merkez ve Gazi Demokratik Haklar Derneklerinin kapatılması Gazi DHD önünde yapılan bir basın açıklamasıyla protesto edildi

İSTANBUL(13-11-2016)- Yüzlerce devrimci ve demokratik kurumun basılarak talan edilmesi birçok yerde yapılan çeşitli eylemlerle protesto edildi. Bu eylemlerden biri de bugün Gazi Mahallesi Demokratik haklar Derneği önüne yapıldı

DHF Gazi örgütlülüğün çağrısı ile bugün saat 12.00’de Dernek önüne bir araya gelen DHF üye eve taraftarlı saldırıları protesto ederek, devrimci mücadelenin meşruluğundan aldığı güçle yoluna devam edeceği vurgulandı. ‘’Demokratik haklar mücadelemiz engellenemez’’ pankartının açıldığı basın açıklamasında ayrıca saldırıları teşhir eden dövizler taşındı. ‘’Devrimci irade teslim alınamaz, baskılar bizi yıldıramaz, faşizme karşı omuz omuza’’sloganlarının atıldığı basın açıklamasında bir metin okundu. Okunan metinde;

‘’Faşist diktatörlük tüm barbarlığı ile halklarımıza ve halklarımızın örgütlü dinamikleri olan kurumlarına saldırmaya devam ediyor. Halklarımıza karşı topyekün stratejik bir savaş yürüten faşist diktatörlük geçmişte olduğu gibi bugünde halklarımızın özgürlük ve kurtuluş mücadelesini asla bastıramayacaktır. Tarihsel mücadele ve direniş birikimlerini kuşanan halklarımız faşizme ve her türden gericiliğe karşı meydan okumaya ve hak ettiği yer olan tarihin çöplüğüne yollamaya devam edecektir.

Topyekün stratejik savaş ve saldırganlık kapsamında dün de iç işleri bakanlığının yayınladığı bir genelge ile 400 yakın devrimci, demokratik ve ilerici kurum basılarak talan edilmiş ve mühürlenmiştir. Basılarak mühürlenen kurumlar arasında, Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD), Mezopotamya Kültür Merkezleri(MKM), Demokratik Öğrenci Dernekleri(DÖD), TAYAD, YAKAY-DER ve daha yüzlerce demokratik kurum bulunmaktadır. Saldırılar kapsamında Demokratik Haklar Federasyonu(DHF)’nuna bağlı İstanbul merkez ve Gazi Demokratik haklar Dernekleri ile İzmir Demokratik haklar Derneği de basılarak mühürlenmiştir.

İstanbul’da bulunan merkez büromuz ve Gazi Demokratik Haklar Derneğini gece saatlerinde basan polis, Derneklerde bulunan Bilgisayarlar, Flamalar, kitaplar, arşivler ve daha birçok şeye el koymuşlardır. Derneği tam anlamıyla dağıtarak talan eden polis, şehit resimlerini parçalayarak üzerine hakaretler içeren küfürler yazmıştır. Ayrıca Derneklerin duvarları ve çevresindeki tüm yazılar ve resimler silinmiştir. Derneklerimiz talan eden polis eşyalara el koyarak derneklerimizi mühürlemiştir. Keza yine İzmir Demokratik Haklar Derneğimizde gece saatlerinde polis tarafından basılarak mühürlenmiştir.

Devrimci mevzilerimizi savunmaya devam edeceğiz!

Halklarımızın kan ve can bedeli değerler yaratarak ilmek ilmek inşa ettikleri devrimci ve demokratik kurumlarımız haklılığından ve meşruluğundan aldığı güçle mücadelesine devam edecektir. Hiç bir saldırı ve engelleme bizleri sosyalizm mücadelemizden alıkoyamayacaktır.  Karanlıklar içinden aydınlığı, saldırılar altında direnişi, zulüm altında isyanı ve köhnemiş kapitalist sistem altında sosyalizmi binlerce kez haykırmaya devam edeceğiz.

Yaşanan kapsamlı saldırlar altında devrimci kurumlarımızı ve demokratik mevzilerimizi savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir saldırı ve engelleme önümüze koymuş olduğumuz çalışmalarımızı asla durduramayacaktır. Başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere bütün halkımızı saldırılara karşı birleşmeye, mücadele etmeye, devrimci ve demokratik kurumlarımızı daha güçlü bir şekilde sahiplenmeye çağırıyoruz!’’ denildi.

http://www.halkingunlugu.org/

gazi-aklamagazi-aklama-3