AKD; Savaşa, Yoksulluğa ve Patriarkaya Karşı, Kadınlar 1 Mayıs’ta Alanlarda!

Dünya işçi sınıfının ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs; baskıya, sömürüye, emperyalist savaşlara, ırkçılığa ve patriyarkaya karşı, enternasyonal mücadelenin çağrısı olmaya davam ediyor. Dünya işçi sınıfının, emekçilerin ve halkların 1 Mayıs bayramı kutlu olsun.

Bu yıl 1 Mayıs’ta daha kitlesel sokaklarda olmak için, kadınların nedenleri çok daha fazla

Korona pandemisinin sosyal, ekonomik ve politik sonuçlarının toplumda daha net görülüp yaşanmaya başlandığı bir süreçte, iki emperyalist kutup olan ABD ve Rusya’nın pazar dalaşının Ukrayna’da savaşa dönüşmesiyle, dünya işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen halkların sorunları daha da katlandı.  Emperyalist savaşlar ezilen halklar için, ölüm, açlık, yoksulluk ve göç demek iken, kadınlar için ise; yaşamlarının ve bedenlerinin işgali, çocuklarının geleceksizliğe mahkümiyeti anlamına gelir.  Ukrayna savaşında da binlerce insan yaşamını yitirirken, büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, onbinlerce insan bir kez daha bilinmezliklere doğru, göç yollarına düştüler. Göç ettikleri ülkelerde, hem kendilerinin hem de çocuklarının ve yakınlarının hayatlarını, binbir zorluk içinde tekrar  0 dan inşa etmeye, parçalanan ailelerini toparlamaya çalışacaklar.

Emperyalistlerin kendi aralarındaki pazar dalaşının bedelini, her zamanki gibi bir kez daha halklar ödüyor..  Ne bölgeye Ukrayna üzerinden girerek nüfuzunu artırmak isteyen ABD ve NATO, ne de buna karşılık Rusya’nın hamleleri, ezilen Ukrayna halkına ve dünya halklarına barış, huzur ve adalet getirmeyecektir.

İki yıldan fazla zamandır süren pandemi sürecinde  emperyalisyler, tekeller için “yardım” adı altında milyarlarca avro yatırım yapıp zengini daha fazla zengin ederken, işçi sınıfını, emekçileri ve ezilen halkları ise sürekli artan enflason ve hayat pahallılığının gölgesinde çok daha fazla hak gaspı, sömürü, baskı ve yoksullukla terbiye etmeye çalıştılar. Kadın emeği daha da değersizleştirilirken, omuzlarına yüklenen yük arttırılarak, kadının görünmeyen emeği üzerinden sermayelerini katladılar. Kadına yönelik ev içi şiddet ve kadın katliamlarına karşı devlet yetkilileri seyirci kalırken, kadınlar, “evde kal” çağrılarına rağmen sokakları mesken eyleyip isyanı büyüttüler.

Bu yıl gerek pandeminin etkileri gerekse de Ukrayna savaşından kaynaklı, bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Örneğin Almanya’da, Pandemi öncesi 2019’da enflasyon %1,4, pandeminin ilk yılı 2020’de ise %0,7 olarak kayıtlara geçerken, 2022’nin Şubat ayında %6,2’ye yükseldi. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum çok farklı değil. Bu durum en fazla, mutfakta mucizeler yaratmak, çocuklara yoksulluğu yansıtmadan bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan kadınlara yaşamı zehir etmekte. Emperyalistler, halkı yoksullukla terbiye ederken, silahlanmaya ayrılan bütçeleri büyütmekteler.

1 Mayıs’ta alanlara

Bu yıl 1 Mayıs’ta, dünyanın bütün coğrafyalarında, kadınların alanları daha güçlü doldurmaları için nedenleri çok daha fazla. Avrupa Kadın Dayanışması (AKD) olarak, yerli/ göçmen anti faşist, anti emperyalist bütün kadınları; emperyalist paylaşım savaşlarına, sömürüye, hak gasplarına, yoksulluğa, ücret eşitsizliğine, ırkçılığa, kadına yönelik şiddet ve katliamlara, patriarkaya karşı, 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz.

Emperyalistlerin topyekün saldırılarına karşı örgütlü mücadelemizi güçlendirerek sürdürmekten başka çaremiz yoktur. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız.

> Yaşasın Enternasyonal Mücadelemiz!

> Jin Jiyan Azadi

Avrupa Kadın Dayanışması