SMF: “Sosyalist adayları destekleyelim. Devrimci, halkçı belediyeleri büyütelim”

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yerel seçimler kapsamında bir açıklama yaparak Sosyalist adayların desteklenmesi çağrısında bulundu “Devrimci,  halkçı belediyeleri büyütelim geliştirelim ilerletelim!  Sosyalist adayları destekleyelim” başlığıyla açıklama yapan SMF Dersim Merkez ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı         

HABER MERKEZİ (07-01-2019) Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yerel seçimler kapsamında bir açıklama yaparak Sosyalist adayların desteklenmesi çağrısında bulundu. “Devrimci,  halkçı belediyeleri büyütelim geliştirelim ilerletelim!  Sosyalist adayları destekleyelim” başlığıyla açıklama yapan SMF Dersim Merkez ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı

SMF yaptığı yazılı açıklamada, “2019 yerel seçimlerinin yaklaştığı bugünlerde tüm devrimci, demokrat, yurtsever emekçi halkımızı Dersim’de sosyalist adayların etrafında kenetlenmeye, çalışmalara aktif şekilde katılmaya, ‘binlerce Dersim yaratma’ hedefiyle siyasal çalışmalarımızda yoğunlaşmaya davet ediyoruz” dedi

“Siyasal yürüyüşümüzde, tarihsel deneyimlerden öğrenmek ilkesel düzeyde ele aldığımız bir durumdur”

SMF’nin resmi sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle,;”Söz, yetki, karar: halka şiarıyla 2004 yılında Dersim, Hozat’ta ilk deneyimlediğimiz devrimci, halkçı belediye çalışmaları geldiğimiz bugünlerde ülke ve dünyanın farklı birçok yerinde önemli ve küçümsenmeyecek bir etki yaratmıştır. 2004 yılında Hozat’ta kazanılan başarı 2009 yılında Hozat’ta tekrar sağlanmış bu deneyime Mazgirt ilçemiz de eklenmiştir. Dersim Merkez’de ise adayımız politik olarak başarı sağlamış, ve ciddi bir deneyim sunmuştur.. 2014 yılı yerel seçimlerinde SMF önceli DHF, dört ayrı merkezde yerel seçimlere katılmış Mazgirt ve Ovacık belediyelerini kazanmış, iki dönem kazanım sağladığı Hozat belediyesini ise asker oylarının blok şekilde düzen partisi CHP’ye verilmesiyle kaybetmiştir

SMF 15 yıllık yerel yönetim deneyimi boyunca, kazandığı yerelleri tüm demokrasi ve devrim güçleriyle birlikte yönetme yönelimi içerisinde olmuştur. Halka hesap verebilirlik, şeffaflık, halkın yerel yönetime katılımı konusunda değerli çalışmalar yapmıştır. Kazandığı yerellerde halkın üretimine katılımı konusunda irili ufaklı yürütülen çalışmalar özellikle Ovacık yerelinde vücut bulmuş kooperatifleşmeyle halkımızın üretim etkinlikleri desteklenmiştir.. Ortaya koyulan politik, kültürel, üretimsel çalışmalar devrimci halkçı belediyecilik programının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Burjuva, gerici, bürokratik belediyeciliğe alternatif olarak cisimleşen mevcut deneyimler kuşkusuz Coğrafyamızda özgün bir karakter taşımaktadır. Yanı sıra tüm tarihsel kesitlerdeki bu deneyimler bizlerle sınırlı olmadığı gibi, eksiklikleri ve yetmezlikleri de kendi bağrında taşımaktadır. Siyasal yürüyüşümüzde, tarihsel deneyimlerden yararlanmak eksikliklerimizden öğrenmek ilkesel düzeyde ele aldığımız bir durumdur.

“Hedefimiz devrimin ve sosyalizmin inşasını yönelik halkın özne olması mücadelesidir”

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yerel ve genel seçimlere yönelik çalışmalarını stratejik bir hedef olarak değerlendirmemektedir. Tüm çalışmalarımızdaki hedef; emekçi ve ezilen halk kitlelerinin devrim ve sosyalizm yürüyüşüne götürmek, kitleleri örgütlemek, onları özne hale getirmek, kendi yaşamı hakkında birinci dereceden söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Temel hedefimizi halkın kendini, kentini, ülkesini kendisinin yönetmesidir. Seçimler bizler açısından taktik ve talidir. Bu anlamıyla SMF belediyeci ve/veya seçimci bir hareket değildir. Ne yerel ya da genel seçimleri hiçleştiren, onları yok sayan, bu araçların halkın örgütlenmesi ve siyasete katılmasındaki etkisini yadsıyan bir yaklaşımı benimsemekteyiz, ne de bu araçlara hak ettikleri değerden fazlasını vermeyi, onları temel amaç haline getirmeyi, bu araçları kutsayan bir anlayışı benimsemekteyiz. Tüm yönelim ve hedefimiz devrimin ve sosyalizmin inşasını yönelik halkın özne olması mücadelesidir.

“Dersim’de beş merkezde kendi adaylarımızla katılacağız”

SMF tarihi kendisiyle başlatan anlayışlara karşı durur. Bizler tarihi kendimizle başlatmıyoruz. Veyahut yeni bir şeyler keşfettiğimizi iddia etmiyoruz. SMF tüm çalışmalarında olduğu gibi yerel yönetim çalışmalarında da kendisinden önceki ülke ve dünya deneyimlerine dayanmaktadır. Bizler dünya emekçi ve ezilen haklarının demokrasi, devrim ve sosyalizm mücadele deneyimlerini, kazanımlarını sahiplenmekte ve onları kendi tarihimiz olarak ifade etmekteyiz. Tüm demokrasi ve sosyalizm güçlerinin de SMF çalışmaları sonucu ortaya çıkan kazanımları kendi kazanımlarıymış gibi sahiplenmelerini beklemekteyiz. Yerel yönetim deneyimlerimizin mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz. Bu süreç içerisinde nasılsa kazanımlar sadece bireylere, temsilcilere, seçilmişlere ait değilse; hata ve eksiklikler de sadece kişilere ait değildir. Bu süreç içerisinde Mazgirt ve Ovacık yerelinde ortaya çıkan kazanımları, olumluluklar sahiplendiğimiz gibi, eksikliklerimiz ve hatalarımızı da görüyor, bu hataların üzerine giderek, onlarla yüzleşerek daha iyiyi inşa etme mücadelesinde ısrar ediyoruz.

SMF olarak 2019 yerel seçimlerine Dersim’de beş merkezde kendi adaylarımızla katılacağımızı, yerel seçimlere yaklaştığımız bugünlerde adaylarımızın netleştiği bilgisini halkımıza duyurmaktan onur duyarız. Belediye başkanı adaylarımız;

Mazgirt:        Derya ÖZ

Pülümür:       Birgül ATEŞ ÇİÇEK

Merkez:         Fatih Mehmet MAÇOĞLU

Hozat:            Yılmaz CESUR

Ovacık:          Hayati GÜNGÖREN

SMF olarak; 2019 yerel seçimlerinin yaklaştığı bugünlerde tüm devrimci, demokrat, yurtsever emekçi halkımızı Dersim’de sosyalist adayların etrafında kenetlenmeye, çalışmalara aktif şekilde katılmaya, ‘binlerce Dersim yaratma’ hedefiyle siyasal çalışmalarımızda yoğunlaşmaya davet ediyoruz.” denildi