Soma işçileriyle dayanışmak için, demokrasi ve özgürlükler için 24 Mayıs da Köln deyiz!

somaSoma´da, Roboski´de, Gezi´de yaşanan katliamların asıl sorumlusu R Tayyip Erdoğan´ı Protesto etmek için, Soma işçileriyle dayanışmak için, demokrasi ve özgürlükler için 24 Mayıs da Köln deyiz!

Köln (20-05-2014) 13 mayıs günü Soma madenlerinde resmi rakamlara göre 301 işçinin katledilmesi, yüzlerce işçinin yaralanmasının sorumlusu, özelleştirmeleri, taşeronlaştırmayı teşvik eden, patronların üç kuruş daha fazla kazanabilmesi için işçilerin yaşamını hiçe sayan AKP hükümeti ve Başbakan Recep.Tayyip Erdoğan’dır. Katliamın ardından Somaya giden Başbakan, patronları savunmak için, acılı ailelere saldıracak kadar insanlıktan çıkmıştır. Somalı işçi kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Soma işçileriyle dayanışmak, katliamın baş sorumlusu R.Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek için 24 Mayıs da Köln de buluşuyoruz.

R. Tayyip Erdoğan, partisinin Avrupa’daki uzantısı UETD’nin 24 Mayıs’ta Köln’de düzenleyeceği etkinlikle cumhurbaşkanlığı seçimleri için Avrupa’nın değişik kentlerinde seçim kampanyaları başlatıyor.

Türkiye ve Kürdistan da demokrasi mücadelesi veren işçilere, emekçilere, Alevilere, Kürtlere ve kendisi gibi düşünmeyen herkese her türden baskıyı, zulmü mubah gören, halkı bölmeye çalışan Erdoğan, gerilim ve kutuplaşmayı şimdi de Avrupa’ya taşımaya çalışıyor.

Erdoğan; Almanya cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti esnasında dile getirdiği eleştirilere tepki göstererek, gündemi değiştirmek, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli emekçiler arasında da mezhep temelinde kutuplaştırma ve bölünmüşlüğü derinleştirmek için, bu kez de Alevi inancından emekçileri ve örgütleri hedef alarak, demokrasi düşmanı yüzünü yeniden göstermiştir.

Emekçilerin birliğini güçlendirelim!

Türkiye’de olduğu gibi, yurtdışında yaşayan biz emekçilerin de asıl ihtiyacı, din-dil-ırk farkı gözetmeden emekçiler olarak birleşmektir. İşsizlikten yoksulluğa, inançlar üzerindeki baskıdan kimliklerin inkar edilmesine, ayrımcılıktan savaşa kadar bütün sorunlarımızın çözümü birleşmek ve ortak mücadele etmektir. Birinci yılını dolduran Gezi direnişinden öğrendiklerimizle, birleşeceğiz sorumlulardan hesap soracağız. İnsanların inançlarını ve kimliklerini aşağılayan, bunun üzerinden halkı düşmanlaştırmaya çalışan işçi düşmanıdır, emekçi düşmanıdır, insanlık düşmanıdır.

24 MAYIS’TA KÖLN’DE BULUŞALIM

Devletin, Aleviler başta olmak üzere bütün inançlar ve kimlikler karşısında tarafsız olması için, Kürt sorununun eşit haklar temelinde çözülmesi, Kürt halkının kendisini yönetmesinin olanaklarını yaratılması için, basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için, hasta tutsakların derhal serbest bırakılması için, Soma´da ki Maden işçilerinin acılarını paylaşmak için, Soma işçileriyle dayanışmayı güçlendirmek için, Madımaktan Robaski´ye, Gezi´den Soma’ya halkımızı katledenlerden hesap sormak için Kölnde buluşuyoruz.

Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi ve Demokratik Güç Birliği Platformu olarak Soma işçilerini yalnız bırakmayacağız. Acıları paylaşmak için başlatılan bağış kampanyasını her alanda yaygınlaştırmak için tüm emekçileri katılmaya çağırıyoruz.

Herkesi, emekçilerin birliğini ve demokrasi mücadelesini güçlendirmek için 24 Mayıs Saat 13.00’te Köln – Ebertplatz’da başlayacak yürüyüş ve mitinge katılmaya çağırıyoruz.

AVRUPA BARIŞ VE DEMOKRASİ MECLİSİ

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU