Stuttgart 2. Halk Buluşması Gecesine Katılalım!

KAPİTALİST TALANA VE EKOLOJİK YIKIMA KARŞI, DEVRİMCİ HALKCI YEREL YÖNETİMLERİ GELİŞTİRELİM! SÖZ, YETKİ, KARAR HALKA!

Doğa ve insanın her düzeyde baskı altına alınma yönelimi, toplumsal ve biyolojik yaşamı yıkıma götürmektedir. Emperyalist kapitalist sistemin bir parçası olan Türkiye-Kuzey Kürdistan’da da bir yıkım ve kriz süreci yaşanmaktadır. Bu yıkım kapitalist tekellerin, doğal kaynakları her geçen gün daha fazla erozyona uğratması, suların, ormanların, yaşam alanlarının yıkımı biçiminde gelişmektedir. Barajlar, HES’ler, altın madeni arama ve kullanım teknikleri, kentleşme ve kentin ranta açılması, üretim teknikleri ve üretim kaynakları bağlamında oluşan durum toplumsal krizle iç içe giden bir ekolojik kriz gerçekliği yaratmaktadır. Toplumsal üretimde her şey insan için anlayışını reddederek bilinçsiz tüm üretim ve tüketim anlayışlarının kaldırılmasını savunulmalı. Canlı-cansız tüm doğa bileşenlerini tehdit eden, yarardan çok zarar getiren nükleer enerji üretimine karşı çıkılmalı. Nükleer enerji dışında alternatif vb. diğer enerji ve üretim alanlarının doğayı en az tahrip edecek biçimde planlanmalıdır. Yeraltı yerüstü zenginliklerin işletilmesi temelinde maden, orman, su, hava, toprak vb. tüm alanlarda kâra dayalı üretimlere karşı çıkılmalı. Her canlının yaşama hakkı olduğunu savunulmalı ve bu anlayışla her canlının doğal yaşama alanlarının korunması için mücadele edilmelidir.

Devrimci çözüm ve alternatif olarak işçi ve emekçilerin yönetimden dışlandığı, yerellerin yok sayıldığı, bir avuç insanın merkezden halk adına sürdürdüğü tüm egemen yönetim sistemlerine alternatif , Söz Yetki ve Kararın Kitlelerde olduğu, kitlelerin kendi kendini yönettiği doğrudan bir demokrasi anlayışı ile, Yönetim, üretim, yasama, yürütme ve yargının halk meclisleri tarafından sağlanması savunulmalıdır.