Tarih çarpıtıcılığı ve gerçekler

Tarihc17Demokratik Haklar Federasyonu Dersim örgütlülüğü, 26 Mart 2014’te ANF’de yayınlanan “Konak: Hozat bize inanıyor, biz de Hozat’a” başlıklı röportaja, Hozat Halk Dayanışması ve onun örgütlü bileşeni DHF’yi ilgilendirmesi boyutuyla bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı öneminden dolayı okurlarımızla paylaşıyoruz

HABER MERKEZİ (28-03-2014)- Demokratik Haklar Federasyonu Dersim örgütlülüğü. 26 Mart günü ANF’de yayınlanan “Konak: Hozat bize inanıyor, biz de Hozat’a” başlıklı röportaja, Hozat Halk Dayanışması ve onun örgütlü bileşeni DHF’yi ilgilendirmesi boyutuyla bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı öneminden dolayı okurlarımızla paylaşıyoruz.

“Sevgili Hozat halkı; bu yazımızı başlıkta da öne çıkardığımız gibi devrimci, halkçı, şeffaf ve ilkeli yerel yönetimler siyasetimizin temel gereği ve zorunlu bir sonucu olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Müjgan Halis imzalı ve ANF’de 26.03.2014’te yayınlanan ‘Konak: Hozat bize inanıyor, biz de Hozat’a’ başlıklı röportaja, Hozat Halk Dayanışması ve onun örgütlü bileşeni olan DHF’yi ilgilendirmesi boyutuyla zorunlu bir cevap olarak sizlere sunuyoruz.

Bizler DDHD programının ve onu yaratan iradenin Hozat’taki temsilcileriyiz. Bu iradenin ortaya koyduğu doğru politikanın bir sonucu olarak Hozat’ta nerdeyse bir asırdır hüküm süren ve yerel yönetimleri gerici düzen partilerinin örgütsüzlüğüyle, yozlaşmayı ve rantçılığı esas alan anlayışını parçalama iradesini gösterdik. Bu yürüyüşümüzde 2004 yerel seçimlerinde her türlü feodal, mezhepçi, gerici yerel ilişkileri dağıtan programımızla hareket ettik. Halkı ve dost güçleri programımız etrafında kenetleyip gerici gidişata dur dedik. Bir bütün olarak da belli esneklikler de tanınarak dost devrimci anlayışları yerel yönetim siyasetimizde temsil ettirdik.

2004 ve ardından 2009 seçim sürecinin başarıyla sonuçlanmasının ardından dost devrimci güçlerin de dahil olduğu ve halkın temel sorunlarına bu program doğrultusunda örgütlü güçler anlamında DHF’nin temel bileşen ve belirleyen olduğu, muhatap görüldüğü ve kanıksandığı gerçekliği inkar edilemez. İnkar edilemez çünkü; röportajda sanki Devrimci Güç Birliği denilen oluşumun 2004 ve 2009’da çerçevesi ve hukuku belli bir şekilde tüm süreci yönettiği gibi bir yanılgı yaratılıyor. Cevdet Konak’ın şahsına münhasır bu açıklama ne yazık ki bugünkü Güç Birliğinin üç bileşeni tarafından da henüz düzeltilmedi. Bu sebeple her ne kadar bu yanlış beyan Dersim dışında bir yanılgı yaratsa da Dersim’de karşılık bulmayacak kocaman bir yalandır. Dersim halkı bir bütün olarak Hozat’taki yerel yönetimler algısını değiştiren iradenin eksikliklerine karşın, kimlerin eseri olduğunu çok iyi biliyor.

Bu konu üzerine Devrimci Güç Birliği’nin yerel örgütlülüğü (BDP, EMEP, PARTİZAN, ESP) ne yazık ki kamuoyunu yanlış bilgilendiren bu tutuma seyirci kalmakta, devrimci hukuku kişinin (Cevdet Konak) inisiyatifine terk etmektedir. Bu dostlarımızın her bir bireyi Cevdet Konak’ın hatalı ve olumsuz her türden yaklaşımını on yıllık süre boyunca DHF’ye yönelik bir eleştiriye dönüştürmüştür. Her fırsatta, her olumsuzluğu ‘sizin hatanız – doğruyu ise sizin doğrunuz’ şeklinde tarif etmiştir. Tüm Hozat halkı da bu tartışmaların şahididir. Madem Konak, Güç Birliğinin adayı idiyse neden belediye ve Konak üzerinden yapılan her tartışmanın muhatabı DHF ve Hozat Halk Dayanışması oluyordu. Madem 10 yıl boyunca Hozat’ta Güç Birliği’yle yürüyen bir belediye vardı, neden İstanbul, Ankara, Dersim ve Avrupa’da DHF’nin ve konfederasyonumuzun örgütlediği gece ve çeşitli dayanışma etkinlikleriyle Hozat’a katkılar sağlanıyordu? Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumları’nda Cevdet Konak’ın tüm katılımcıların gözleri önünde ‘DHF’li Hozat Belediyesi’ diye başladığı sözler ve tüm demokrasi güçleriyle birlik ve dayanışma içerinde yüründüğü ifadeleri kayıtlarımızda mevcuttur. Lakin bu emeği ve gerçeği şimdiki durumla, zorlama bir biçimde farklı yansıtma siyasetiyle halkı kandıracağını sananlar, halk nezdinde gerekli cevabı alacaklardır. Hozat’ta Devrimci Güç Birliği’nin 10 yıllık bir pratiğinin olduğunun altını çizen ve bu birliğin içerisinde BDP, EMEP, PARTİZAN, ESP gibi güçleri tarif eden Konak’a sormak lazım: DHF neredeydi bu süre boyunca? Sen ne çabuk unuttun ‘Ben Mercan’dan 17 tas su içtim. Bu görevi layıkıyla sonuna kadar taşımak en temel görevimdir’ sözlerini. Hatırlatırız, çıktığı kalıba yabancılaşanlar hayatının kalan kısmını ‘tutunamayanlar’ olarak geçirirler.

Her ne hikmetse röportajın son paragraflarında ne olduğu tam olarak belirtilmeyen, adeta çamur at izi kalsın burjuva siyaset tarzı olarak nitelendirdiğimiz bir yaklaşımla sözlerine son veriyor sevgili Cevdet Konak. DHF Hozat’ta yerel yönetim tartışmalarını tam olarak Dersim merkezde de başladığı süreçte eş güdümlü başlatmıştır. Bu süreç Ekim ayına tekabül etmektedir. Önce kendi tabanı sonra HHD’yi örgütleyerek halka geniş katılım çağrılarıyla yaklaşık on toplantı düzenlemiştir. Bu toplantılardan Hozat’taki tüm demokrasi güçlerinin de haberi olmuştur. Öyle ki bazı dost kurumlarımızla neden katılıp HHD’nin bir bileşeni olmuyorsunuz? Sorularımıza bu dostlarımız Dersim merkezde süren ittifak görüşmelerini mazeret göstererek katılmamışlardır.

Sözgelimi Konak da aynı beklentiyle hareket etmiş, ne kendini yeniden kurumumuzun iradesine sunmuş ne de toplantılara katılmıştır. Dolayısıyla son paragrafta yürüttüğü ve cevabını istediği tartışmalar bir bütün olarak Hozat halkının bilincinde cevabı çok açık sorulardır. Bizimle TKP tartışmasını haber kanalları üzerinden yürüten Konak’a sorumuzdur: 2004 yerel seçimlerine girilirken, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis adayları seninle o zaman hangi partiyle seçimlere girdi. O zaman devrimciliği Marksist-Leninist ilkeleri bilmiyor muydun?

Evet, Kahraman Kılıç 2009 Yerel Yönetimleri sürecinde tıpkı Cevdet Konak gibi kurumumuza başvurarak aday olma talebini iletmişti. Bu sürecin Kahraman Kılıç açısından olumsuz sonuçlanmasının ardından ne yazık ki CHP’den aday olmuştur. O sürece kadar Kahraman Kılıç ile CHP arasında organik herhangi bir ilişkiye rastlanmamaktadır. Bu ifadelerimizin ardından şunu ifade edelim ki, bizim kişilerin değişip dönüşebileceklerine olan inancımız tamdır. Yeter ki kişiler bu konuda dürüst ve ilkeli hareket etsinler. 2009 sürecinin kurumumuz ve Kahraman Kılıç açısından muhasebesi yeterince yapılmıştır. Kılıç’ın o sürece ilişkin öz eleştirel yaklaşımı kurumumuzda yazılı olarak da mevcuttur. Konak, isterse bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilir. Ki halkımızı da bu konularda bir bütün olarak bilgilendirdik. Biz halkımıza ve dost tüm güçlerimize karşı şeffaf, denetlenmeye ve sorgulanmaya çok açık bir model sunuyoruz. Yerel yönetim çalışmalarımızı da örgütlü ve devrimci ilkelere uygun bir şekilde yürütüyoruz. Konak’ın öncülüğünde ve tam olarak Ocak ayı ortalarında başlayan Hozat Güç Birliği’nin bu konudaki tutarlılığı tartışmaya açıktır. Ne yazık ki dostlarımız bu konuda siyasal etiğe sığan ve geliştiren herhangi bir tartışma yürütmezken, Konak’ın kişisel hırs ve kanaatlerinin arkasına sığınarak yürüttüğü süreci desteklemektedir.

Ve ilan ediyoruz biz bu yürüyüşümüzü başarılı ve ilkeli bir tarzda yürüttük, gerisi Hozat halkının sandıktaki iradesine kalmıştır.

Biz kazanacağız

Halk kazanacak

Halkın örgütlü gücü kazanacak”