Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Günü 18 Mart!

Aysel Koç şahsında tüm devrim şehitleri ve özellikle 18 Mart politik tutsaklarla dayanışma günü olması dolaysıyla, cezaevlerinde şehit olanların anıları önünde saygıyla eğilirken, dünya genelinde bu günü bize armağan edenlerin bize bıraktığı tarihsel mirası yerine getirmeyi borç biliyoruz

ADHK (13-03-2020) Dünya genelinde ilk  işçi ve emekçilerin devleti, 18 Mart 1871‘de tarih sahnesinde yerini aldı. Ancak 72 gün yaşayabildi. Karşı devrimin saldırısı sonucu on binlerce kişi öldü, yüz binlerce kişi ise tutuklandı zindana atıldı.

Paris komünü yıkılmış ancak, dünyanın diğer alanında Paris komünün deney ve tecrübesi üzerinde yeni Sovyet iktidarı kurulmuştur. Uluslararası politik tutsaklarla dayanışma çalışmasını Kızıl yardım örgütü yürütüyordu. Uluslararası  kızıl yardım örgütü;  Paris Komünü’nün kuruluş gününe atfen 1923 yılında, 18 Mart Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma günü olarak ilan edildi. Bugüne kadar 18 Mart bizim için anlamlı bir gün olmuştur.

Emperyalist kapitalist sistem, Dünyanın her karış toprak parçasında emekçilere karşı  baskı ve katliamlar sürdürmektedir. Sınıf mücadelesinin diğer alanı olan cezaevlerinde de politik tutsakları teslim alma, sindirme çabasındadır. Politik tutsakların,  farklı çoğrafyada;  ABD, Peru, Almanya, Hindistan, İsrail, Türkiye‘de  olmaları baskının özünü değiştirmiyor. İşkence, özgürlükleri elinde alma, sindirme, teslim alma, izolasyon ve tecrit etme, devrimci- demokrat, sosyalist kimliklerini elinde alma  v.b  düşman yönelimi, her ülkede burjuvazinin uyguladığı metotdur. Amerika’da, Avrupa’da, Asya ve Afrıka’da her tarafta aynıdır.  Emperyalist köhnemiş düzen, dünya genelinde mezara gömülmediği sürece bu acılar ve zindan olgusu var olacaktır.

Türk devleti F tipi ölüm tabutları inşa ederek, on binlerce politik tutsağı esir almıştır. Yüzbinlerce politik tutsak, onlarca bedensel engelli, onlarca çocuk, onlarca yaşlı kişiler, zindanlarda her gün fiziksel ve psikolojik saldırıyla karşı karşıya kalmaktalar. Cezaevinde süren saldırılar sonucu onlarca kişi yaşamına son vermiştir.

Uluslararası politik tutsaklarla dayanışma gününe doğru adımlarımızı atarken, Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’nde Maoist Komünist Parti (MKP) davasından  tutuklu Aysel Koç’un ölüm haberini almış bulunmaktayız.  Aysel Koç devletin cezaevlerinde sürdürdüğü işkence, cinsel taciz başta olmak üzere tüm baskılara maruz kalmıştır.

Aysel Koç şahsında tüm devrim şehitleri ve özellikle 18 Mart politik tutsaklarla dayanışma günü olması dolaysıyla, cezaevlerinde şehit olanların anıları önünde saygıyla eğilirken, dünya genelinde bu günü bize armağan edenlerin bize bıraktığı tarihsel mirası yerine getirmeyi borç biliyoruz.

Emperyalist sistemin baskılarına karşı mücadele ederek düşman tarafında zindanlarda tutsak olanlara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Onların özgürlüğü sosyalist mücadelenin taşları döşemekle olacağı bilinciyle,  tüm politik tutsakların özgürlüğü sosyalist iktidarın kurulmasıyla mümkün olacaktır.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)