Viyana Demokratik Haklar Derneği 15. Genel Kurulu’nu Tamamladı

Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu’na bağlı Viyana Demokratik Haklar Derneği 24 Ekim pazar günü saat  13:00’da üye çoğunluğunun sağlanması ile Devrim, Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı durușu ile başlayan Genel kurulu,  divan seçimi yapılarak Raporların okunması ile tartışmalara geçildi.

Yönetim Kurulu adına ADHK Konseyinin hazırladığı siyasi taslak yazısı ve Avusturya Raporunu okundu, ardından üyelerin değerlendirmesi alındı.  Siyasi Rapor ve faaliyet raporu olumlulukları ve yetersizlikleriyle ele alınarak  tartışıldı. Tartışmaların ardından gelen eleştirilere 14. Yönetim adına cevap verilerek, siyasi rapor ve faaliyet raporu üyeler tarafından bir yıllık sürecin değerlendirildiği tartışmalardan sonra, yapılan oylamayla kabul edildi.

Genel Kurula Dost kurumlardan AvEG-Kon, ATİGF, KOMintern,VTİD, SKB, Afganistanlı Devrimciler katılarak dayanışma mesajları sunarak Genel kurul gündemlerine ve ortak mücadele sürecine yönelik  konuşmalar yaparak ortak mücadeleye vurgu yaptılar.

Konuşmalarda ADKH Viyana komitesinden temsilci sürece yönelik görüş bildirerek Demokratik Haklar Derneğini sahiplendiklerini, DHD’yle koordineli çalışmayı önemsediğini belirti. Kadın temsilcisi yoldaş tüm kadınları ADKH saflarında örgütlenmeye davet etti.

Yönetim Kurulu 13 Kasım’da  Viyana DHD’de ADHF 12. Kongresi gerçekleşeceği duyurusu yapılarak raporun orada tekrar tartışılacağı ve tüm dernek üye ve komitelerinin katılacağı geniş bir Kongre planlandığı vurgulandı.

Yeni yönetim organlarının seçiminden  sonra  13 Kasım günü  Viyanada gerçekleşecek olan Federasyonumuz ADHF’nin 12. Kongresine  delege seçimi yapıldı. Dilek ve temenniler sonrasında kapanış konuşmasıyla Genel kurul tamamlandı.