Viyana ve İnnsbruck’da SMF temsilcileriyle güncel sürece ilişkin toplantı yapıldı

Türkiye Kuzey Kürdistan gelişmelere ilişkin SMF Temsilcileri ile 2 şubat günü Innsbruck’da 3 şubat günü ise Viyana’da olmak üzere iki toplantı yapıldı.

Toplantıya katılımcılar yugun ilgi gösterdi korana’nin yeniden yükselişe geçmesin den kaynaklı toplantılara katılım sınırlandırıldı.  SMF Temsilcileri katıldığı toplantılarda SMF çalışmaları, olası seçim, ittifaklar, yerel yönetimler, kooperatif çalışmaları, kurultaylar, ve önümüzdeki sürece ilişkin planlamalar dahilinde bir çok konu  üzerinde konuşmalar yapılarak tartışmalar yürütüldü. Gerek katılımcılar gerekse SMF Temsilcileri  toplantıların verimli   ve  karşılıklı öğretici olduğunu altını çizerek tüm katılımcılara teşekkür ederek bitirildi.