WEF (Dünya Ekonomik Forumu), emperyalist saldırıların birlikteliğidir!

İsviçre / Davos (27 Ocak 2013)  İsviçre Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 43. Yıllık Toplantısı devrimci kurumlarca yapılan ortak basın açıklamasıyla protesto edildi.

İsviçre`nin Basel Hauptbahnhof önünde 26 Ocak Cumartesi günü İGİF-İDHF-BİR-KAR-İTİF tarafından ortak yapılan eylemde, WEF, emperyalist saldırıların birlikteliğidir! başlıklı basın metni almanca okundu.

Tekelci burjuvazinin aşırı kar hırsı ve dengesiz üretimden dolayı girdiği ekonomik krizin faturasını ödettirmek için tüm dünyada, emperyalist kapitalist burjuvazi, işçi sınıfı ve tüm ezilen emekçilerin kazanımlarına, demokratik hak ve özgürlüklerine dönük saldırıları artığına dikkat çekilen açıklamanın devamında, 2013 hem burjuvazi bakımından daha saldırganlaşacağı bir yıl olacagı hem de işçi ve emekçiler bakımından daha fazla mücadele edileceği bir yıl olması bakımından önemlidir” denildi.

Almanca bildirilerin dağıtıldığı yarim saatlik eylemin ardından kitle dağıldı.