YDAB: Devrimci tutsakları sahiplenelim, dayanışmayı yükseltelim!

Yeni Demokrasi Aileleri Birliği (YDAB), yeni yıla girerken devrimci tutsaklarla dayanışma çağrısı yaptı. YDAB tutsaklarla dayanışma amacıyla bir kampanyada başlattığını duyurduğu açıklamasında, “Bir mektup yazarak, sıcacık bir merhaba diyerek, bir kart atarak, bir kitap yollayarak tutsak yoldaşlarımızın umuduna ve direncine ortak olalım. Bu bilinçle tüm yoldaşlarımızı kampanyamızı sahiplenmeye ve tutsak yoldaşlarımızın sesine ses olarak dayanışmayı ve umudu birlikte büyütmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yeni Demokrasi Aileleri Birliği (YDAB), yeni yıla girerken devrimci tutsaklarla dayanışma çağrısı yaptı.

YDAB yapmış olduğu açıklamada, “Acılarla, yıkımla, yoksullukla ve tabi ki mücadeleyle yüklü bir yılı daha geride bırakmanın ve yeni bir mücadele yılına girmenin öngünlerini yaşamaktayız. Emperyalist/Kapitalist sistem, barbarca dünya halklarına saldırarak ve doğayı kar hırs uğruna talan edip yıkıma sürükleyerek insanlığı ve parçası olduğu doğayı uçuruma sürükleyerek koyu karanlığı ve barbarlığı dayatmaktadır. Uluslararası kapitalist sistemin bir parçası olan T.C. devleti ve somuttaki iktidar güruhu Erdoğan/AKP-MHP faşist bloğu da sınıfsal karakterine uygun olarak barbarca işçi sınıfı ve ezilenlere savaş açarak açlığı, yoksulluğu, sömürüyü ve zorbalığı uygulamaktadır. İşçi sınıfı ve halklarımıza cehennemi yaşatan kapitalist barbarlık doğası gereği yapısal krizlerle cebelleşerek eskisi gibi yönetememektedir. Ülkemizde hakim olan mevcut iktidar süreci ve yaşanan ekonomik, siyasal kriz durumunu kendi özgünlükleri içerisinde tamda bu uluslararası yapısal kriz denkleminde değerlendirmek gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kapitalist barbarlığın tüm saldırı ve yıkımına karşın dünya halklarının “başka bir dünya mümkün” şiarıyla ayağa kalktığını vurgulayan YDAB açıklamada, “Dünya’nın onlarca yerinde ayağa kalkan milyonlarca işçi, emekçi, yoksul, kadın, LGBTİ+ ve genç, kapitalist yıkım ve sömürüye karşı çıkarak yeni bir dünyanın umudunu muştulamaktadır. Coğrafyamızda da tüm saldırı, zorbalık ve koyu faşizm koşullarına rağmen toplumsal mücadele bastırılamadığı gibi gelişerek ve yeni dinamikler kazanarak büyümektedir.” Diye belirtti.

YDAB açıklamasının devamında hapishanelerde de baskı, saldırı, tecrit, hak gaspları ve işkence yoğunlaşarak ve yeni biçimler alarak sürdüğüne dikkat çekerek, “Tutsakların en insani yaşam gereksinimleri dahi keyfi bir şekilde gasp edilerek tecrit saldırısı derinleştirilmektedir. Somutta yeni saldırı biçimlerinden biri olan infaz yakmalarla yüzlerce tutsağın infazı yakılarak tahliyeleri engellenmektedir. Yine hapishanelerin birincil ve acil sorunlarından biri de hasta tutsaklardır. Yüzlerce ağır tutsak tedavileri ve tahliyeleri engellenerek ölüme terkedilmiş durumdadır.” İfadelerine yer verdi.

Tutsak yoldaşlarımızın umuduna ve direncine ortak olalım

Ağır tecrit, hak gaspları ve işkenceye rağmen devrimci tutsakların direnişi ve mücadelesi sürdüğünü belirten YDAB yaptığı açıklamada “Hapishanelerdeki saldırılara karşı durmak, ses olmak ve dışarıda güçlü bir sahiplenme ve dayanışma mücadelesi geliştirmek bizlerin birincil görevlerinden biridir. Bu bağlamda dışarıda çeşitli biçim ve muhtevalarda hapishanelerle ilgili yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, tutsakların sesine ses olmak ve dayanışma mücadelesini büyütmek tutsaklara karşı olan sorumluluğumuzun bir gereği olmakla birlikte mücadelemizin de bir zorunluluğudur.” dedi.

Açıklamada son olarak yeni bir mücadele yılı vesilesiyle, tutsakların sesine ses olmak ve dayanışmayı büyütmek için yeni bir kampanya başlattığını duyuran YDAB, “bir mektup yazarak, sıcacık bir merhaba diyerek, bir kart atarak, bir kitap yollayarak tutsak yoldaşlarımızın umuduna ve direncine ortak olalım. Bu bilinçle tüm yoldaşlarımızı kampanyamızı sahiplenmeye ve tutsak yoldaşlarımızın sesine ses olarak dayanışmayı ve umudu birlikte büyütmeye çağırıyoruz” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.