ADKH; Kadın Cinayetleri İsyanımızdır!

Genelde tüm dünyada özelde de Türkiye Kuzey Kürdistan’da sistematik hale gelen ve her geçen gün onlarca kadının vahşice katledilmesiyle sonuçlanan kadın katliamları hız kesmeden artarak devam ediyor.

Erkek egemen gerici zihniyetin ve sistemin ürünü olan kadın katliamları sistematik olarak sürerken son olarak Türkiye’de vahşice işlenen üç kadın cinayetiyle bir kez daha sarsıldık. Bin kez daha öldük… Öfkeliyiz, isyandayız… Adları Aylin,Selda, Vesile, Betül, Yasemin…

Maltepe’de Kemal Delbe tarafından önce vahşice boğazı kesilerek sonrada yakılarak katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer, Malatya’da evli olduğu erkek Mehmet Taş tarafından Katledilen Selda Taş, Antep’te oğlu tarafından katledilen Vesile Dönmez, İzmir’de katledilen Betül Tuğluk ve Fransa’nın Strasburg şehrinde bir ormanda öldürülmüş olarak bulunan Yasemin Çetindağ… Mesleki durumu, eğitimi, dili,dini, milliyeti, ülkesi, yaşı ne olursa olsun, gerekçeler aynı; katleden erkek egemen gericilik, katledilen KADIN! Katileri koruyan erkek egemen devlet.

İsyandayız, eylemdeyiz!

İşlenen kadın cinayetleri tüm çıplaklığıyla ve aleni bir şekilde devam ediyorken, faşist devletin, sokakta işlenen kadın cinayetlerine karşı isyana duran kadınlara yönelik saldırısı erkek egemen devlet-erkek işbirliği olarak katileri cesaretlendirmekte, işlenecek yeni cinayetlere yol vermektedir. Erkçi egemen faşist devlet kadını koruyan maddeleriyle bilinen ve kadın mücadelesiyle kazanılan İstanbul sözleşmesini iptal etmeye çalışması kadın düşmanı gerçekliğinin günceldeki en somut ifadesidir.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH) olarak tüm kız kardeşlerimizle birlikte kadına yönelik katliamlara ve her türden şiddete karşı kadın isyanını ve sesini alanlarda daha güçlü bir şekilde haykıracağız.

Kadın cinayetleri politiktir.!

Katledilen kadınlar isyanımızdır!