Almanya`da İşçi Grevleri Yaygınlaşıyor, Direnişe Sahip Çık!

adhf-logoADHF (08-07-2015) Kapitalizmin kaçınılmaz olarak ortaya çıkardığı aşırı kar hırsı,bütün Dünyada sahip oldugu araçlarıyla,toplumu kendi çıkarları temelinde dizayn etmeye çalışmakta

Ortadoğuda yaşanan gelişmeler, sermayenin açıktan işgal, talan ve saldırganlıklarına sahne olmakta..Bizzat sermaye ve egemen güçler tarafından beslenen bölge gericiliği, ortaçağ gericiliğini fersah fersah geçen boğaza dayanmış bıçaklarla Günümüz Dehaklarına kantasınmakta.

Avrupada uzun yılar süren sınıf mücadelerinin yaratığı kazanımlar, siyasal demokratik hak ve talepler, çıkartılan yeni yasalarla kaldırılmaya ve engellenmeye çalışılmakta.

Avrupada yürürlüğe sokulan Anti-Terör yasaları, başta göçmen işçi ve emekçileri olmak üzere ,yerli ezilen işçi ve emekçileri fişliyor ve yürütülen siyasal mücadele terörize ediliyor.

Ekonomi, Eğitim,Sağlık ve bir çok alanda çıkartılan ve genişletilmeye çalısılan yasalarla toplum kıskaç altında tutuluyor.

GREV !!!

Bir taraftan Avrupanın bir çok ülkesinde irili ufakli ekonomik, demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi yürürken Almanyada uzun bir süreci kapsayan işçi grevleri devam etmekte.

Verdi ye bağlı Deutsche Bahn işçilerinin yaptığı grev sürerken (bu grev 01-07 de bir yıllığına 30-09.2016 ya kadar durduruldu) eğitim alanında (Çocuk yurtları ve Anaokul) çalışan işçilerin grevi sürdürmesi Almanyanın gündemine oturdu.

İşçiler, Sağlıklı iş koşulları, İş saatlerinin düşürülmesi, ücretlerin artırılması ve özgün taleplerin dile getirildigi grevler Almanya çapında sokaklarda yapılan kitlesel miting ve yürüyüşlere sahne oldu..

Bütün bu gelişmelere paralel 08.06 2015 te başlayan ve halen devam etmekte olan Deutsche post işçilerinin grevi, bir dalga halinde almanya ya yayılmış durumda.

Almanya Demaokratik Haklar Federasyonu olarak İşçi ve emekçilerin ekonomik, hak ve özgürlükler mücadelesinin öznesi olmamız gerektiğinin altını çiziyor ve başta taraftar ve üyelerimiz olmak üzere tüm ilerici ve Devrimci ınsanları mücadeleyi yükseltmeye ve destek vermeye çağırıyoruz.

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu