Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu kuruldu

Frankfurt (12 Şubat 2013) Yaklaşık iki yıldır Avrupa Dersim İnsiyatifi bünyesinde faaliyet yürüten 5 dernek ve 13 komitenin seçtigi 36 delege ve 200’e yakın davetlinin katılımı ile, 9 Şubat 2013 tarihinde Almanya’nın Frankfurt kentinde, Federasyon Kuruluş Kongresi düzenlendi. Kongrede divan seçiminin ardından, faaliyet raporu okundu ve sonrasında; hem faaliyet raporu ve hem de Dersim’in sorunları ve örgütlenme anlayışı üzerinde delegeler ve katılımcılar konuşmalar yaptılar.

Kongreye katılan, Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), DEDEF, DİDF, ADHK, ATİF temsilcileri birer konuşma yaptılar. Ayrıca başta Ermeni Dernekleri olmak üzere; pek çok kurum kongreye kutlama mesajlari gönderdiler. Aynı binada düzenlenen bir CHP toplantısına katılan CHP eski Milletvekili Ercan Karakaş ta kongreye gelerek delege ve katılımcıları selamlayan kısa bir konuşma yaptı.

Avrupa Dersim İnsiyatifi Yürütme Komitesi adına, eleştirileri cevaplayan ve ortaya çıkan sonuçları özetleyen arkadaş, kendilerinin neden FDG’den ayrı örgütlendiklerini somut örneklerle açıkladı. Konuşmacı, kendilerinin çogulcu ve demokratik bir işleyişi ve kişisel çıkarları degil, Dersim Halkı’nın çıkarlarını esas aldıklarını. Ayrıca sistem ve düzenle bütüleşerek, egemen yapının bir parçası olamak degil, egemen düzene karşı ezilen halk kesimleri ile birlikte demokrasi mücadelesi yürütmek amacında olduklarını belirtti.

Faaliyet raporu ve mali rapor kongrede okunarak, delegeler tarafından onaylandı. Sonra Tüzük’ün tartışılmasına geçildi. Tüzük önce tümü ile delege ve katılımcılara okundu. Sonrasında madde madde tartışmaya açıldı ve her madde degişiklik önerileri ile birlikte ele alınıp oylandı. Tüzüğün kabul edilmesiyle Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu kuruldu.

Tüzüğün onaylanmasının ardından Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu yönetim kurulu ve diger organlarının seçimine gidildi.  Yönetim Kurulu üyeliklerine: Erkan Karakaplan, Hıdır Kocamış, Hayri Karagöz, Ali Tacer, Salman Çimen, Yakup Ateş, Sevgül, Zülfü Güneş ve Şivan Hanoğlu seçildiler.

Avrupa ülkelerindeki Dersimlilerin etnik kimliğine, kültürel ve, tarihsel değerlerine ve diline sahip çıkmak, korumak, geliştirmek ve yabancı kamuoyuna tanıtmak, Dersim’in ekolojik ve demografik yapısına yönelen tehlikelere karşı durmak amacıyla kurulan federasyon, Dersim’deki sözlü kültürün korunması ve yazılı hale getirmesini sağlayacak çalışmalar yapacak ve Dersimlilerin anadillerinde basın, radyo, televizyon yayınları ve arşivlemesinin yanı sıra Dersim’de konuşulan yerli dillerin gelecek nesillere aktarılması için akademik çalışmalar yürütecek.

11. 02. 2013