Muhabirimize Kaypakkaya Davası Açıldı…

Dersim (12-02-2012) Onlarca insanın İbrahim Kaypakkaya’yı andıkları için tutuklu bulunduğu bu günlerde, bir Kaypakkaya davası da Dersimde Yeni Hayatın Pertek muhabirine açıldı.

Van savcılığının hazırladığı iddianamede Yeni Demokrat Gençlik dergisi, İşçi Köylü gazetesi ve Demokratik Gençlik Hareketi(DGH) açıklamaları, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist(TKP/ML)  ve Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği (TMLGB) örgütlerine dair suç delili olarak sunuldu.

Düzmece iddialarla, yasal olarak yayımlanan bu yayınları illegal bir yayınmış gibi sunan Van savcılığının açmış olduğu dava önümüzdeki Nisan ayında görülecek.

Muhabirimiz ise  Kaypakkaya’yı anmanın ve onu savunmanın suç olmamasına rağmen hazırlanan düzmece iddianamelerle pek çok devrimcinin tutuklandığını, ve yaşanan tüm baskılara karşı, özgün fikirlerinden kaynaklı Kaypakkayanın çok daha fazla sahiplenilmesi gerektiğini belirtti.

http://www.dersimdeyenihayat.com