Avrupa’da Yaşayan Emekçilere Çağrımızdır! Kardeş Aile Kampanyasına Sen de Katıl!

6 Şubat da Maraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Rojava ve Suriye de gerçekleşen depremin yarattığı yıkımın sonuçlarını; devrimciler, sosyalistler ve ezilen yoksul emekçilerle  birlikte sarmaya çalışıyorlar. Depremin  ilk gününden beri depremzedelere yardım etmek için SMF, Dersim Belediyesi, DEDEF, Ovacık kooperatif kolektifinin oluşturduğu birliktelik deprem alanında  çalışmalarına devam ettiler ve ediyorlar, bizlerde Avrupa’dan bu çalışmaya maddi ve manevi yardımımızla dahil olduk. Dayanışma Yaşatır! şiarıyla ilk gününden bugüne kadar Türk devletinin engellemelerine rağmen, demokrasi güçleri depremzedelerin yanında yer almışlardır, kurtarma çalışmalarına katılmışlardır, maddi ve manevi yardımlarını sürdürmüşlerdir.

Avrupa’da sosyalist demokrasi mücadelesini veren   bizler; (ADHK, ADKH, SYM, ADEF) devrimci sorumluluğumuz gereği, depremzedelerin ihtiyaçlarını temin edilmesi için Avrupa’da çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmayı merkezi faliyetlerimizin esasına aldık. Topladığımız maddi katkıyı depremzedelere ulaştırdık. Dayanışma delegasyonunu gönderdik. Avrupa’da sağlık alanında çalışan arkadaşlarımızı  deprem alanında görevlendirdik. Türkiye’de  sistemin çürüklüğünü teşhir eden, panel, toplantı ve sokak ayağını oluşturan ve benzeri etkinlikleri düzenledik.

İleri ki süreçte de, bu faliyetimizi değişik biçimlerde  sürdüreceğiz. Bugün gelinen süreçte, Dayanışma Yaşatır!kampanyamızın içeriğini Kardeş Aile Kampanyası  ekseninde sürdüreceğiz. Çünkü; Türk devletinin gerici, sömürücü, ayrımcı politikası sonucu, on binlerce aile halen kötü koşullarda yaşamını sürdürüyor. İşsizlik,enflasyon ve benzeri ekonomik sorunların sonucu, deprem de etkilenen geniş yığınların halen hepimizin desteğine ihtiyaçları vardır. Bu desteğimizi   Kardeş  Aile Kampanyasıyla güçlü biçimde sürdürmeliyiz.

Ayrıca; Kardeş Aile Projesi; farklı  inançlara, faklı dillere sahip kişilerin arasındaki  manevi bağların kurulmasına, güçlü birlikteliklerin oluşmasının vesilesi olacaktır.

Avrupa’da yaşayan emekçilerin bugüne kadar verdikleri  maddi ve manevi desteklerini, Kardeş Aile yardımlaşma projesiyle sürdürmeleri ve bu kampanyanın yürütücüleri ise,  Avrupa’da demokrasi güçleri ve ADHK, ADKH, SYM, ADEF aktivistleri olacaktır. Depremzedeler için yürüttüğümüz çalışmaya katılan,  küçümsenemeyecek maddi ve manevi  desteğini sunan yoldaşlarımıza, siper yoldaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

DAYANIŞMA YAŞATIR!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Sosyalist Gençlik Hareketi)

ADEF (Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu)