Bütün tutsaklar serbest bırakılsın!

Avrupa’da faaliyet yürüten 20 devrimci-demokratik kurum koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’deki bütün tutsakların tahliye edilmesini istedi

Avrupa (22-03-2020) Hapishaneler, Koronavirüs (Covid -19) salgınında riskli yerlerin başında gelmektedir  Normal zamanlarda dahi hijyen koşullarından mahrum olan, sağlık hakkına erişmekte güçlük çeken tutsakların yaşamı Covid -19 salgınıyla büyük tehlike altındadır. Hapishaneler fiziksel yapıları itibarıyla bile başlı başına bir “sağlık sorunu” yaratmaktadır.

Uzmanlar, bu salgın karşısında insanların kendi aralarındaki temasın azaltılması, hijyen kurallarının uygulanması ve sağlıklı beslenme tavsiyelerine paralel olarak, hükümetler de insanların toplu alanlarda bulunmasını yasaklarken, hapishanelerde yüz binlerce tutsak toplu olarak tutulmaya devam edilmektedir. Bu durum, tutsakları açıkça ölüm riskine terketmektir.

Türkiye ve Kürdistan’da ve dünyanın bir çok ülkesinde tutsaklar için durum oldukça vahimdir.  Hapishaneler tıka basa doludur. Türkiye hapishanelerinde bulunan tutsak sayısı 300 bin civarındadır ve kapasitesinin çok üstündedir. Mahkumlar nöbetleşe veya yerlerde uyumaktalar. Hem yerleşim hem de kullanım alanı yeterli olmadığı gibi, hijyenik bir ortam da yoktur.

Türkiye hapishanelerinde 1343 hasta tutsak bulunmaktadır. Bunların 344’ü ağır hastalardır. Bu tutsakların tedavisi hapishanelerde mümkün değildir. Hasta tutsakların risk oranı normal insana göre onlarca kat daha fazladır. Sağlık sorunları çözülemeyen, sağlıklı beslenemeyen, hücrelerde tutulan tutsakların Korona virüse yakalanma riskleri çok daha yüksektir.

Dört duvar arasında olan tutsakların görüş haklarının kısıtlanması ve dış dünyayla bağlarının koparılması, aralarındaki haberleşmenin kesilmesi, tutsakların daha fazla cendereye alınması ve fiili bir işkence biçimidir. Alınan önlemlerin yetersizi nedeniyle hızla yayılmaya devam eden ve şimdiden binlerce insanın canına mal olmuş olan Korona virüs nedeniyle zaten toplum psikolojisi alt üst edilmişken, tutsakların görüş ve ziyaretçi yasağı ile daha fazla cendereye alınması, dört duvar arasında ölümle karşı karşıya bırakılması insanlık dışı bir davranıştır.

Hapishaneler korona virüs dolayısıyla en riskli alanlardandır. Okulların tatil edildiği, yürüyüş, gösteri, toplantı, panel, konser, sinema ve tiyatroların yasaklandığı, alışveriş merkezlerinin kapatıldığı bir dönemde tutsakların hapishanede tutulmasından dolayı yaşanacak her türlü olumsuzluktan hükümetler sorumlu olacaktır.

Korona virüs salgınının tüm insanlar için yarattığı hayati tehlikeyi dikkate alarak, tutsakların yaşamına mal olmaması için, başta politik tutsaklar olmak üzere bütün ülkelerde tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır.

TSP (Tutsakların Sesi Platformu / Avrupa)

AvEG-Kon (Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu)

SKB (Sosyalist Kadınlar Birliği)

YS (Young Struggle)

ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu)

UPOTUDAK (Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi)

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi )

SYM (Socialist Youth Movement)

ADEF (Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu)

Yaşanacak Dünya

Alınteri-Avrupa

AGEB (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği)

Mor-Kızıl Kolektif

PGİ-MLM (Partizan Gençlik İnisiyatifi – Marksist-Leninist-Maoist)

KCDK-E (Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi)

TJK-E (Avrupa Kürt Kadın Hareketi)

Devrimci Parti – Avrupa

Avrupa Devrimci Demokrat Komünler İnsiyatifi

Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM)