‘Yeni Türkiye’ nereye evriliyor?

Bugünün iktidar sahiplerinin dillendirdiği “Yeni Türkiye” olgusu bir gerçekliğe işaret ediyor. Kuşkusuz henüz tamamlanmamış bir gidişten söz ediyoruz ama sürecin ilerlediği de kesin. “Yeni...

Gerger: Türk Siyonizmi de vardır

Haluk Gerger (30-06-2015) ‘’TC İsrail’in “ikiz kardeşi’dir ve Türkiye’nin asıl resmi ideolojisi, yani “Türk Siyonizmi” de vardır. Buna “Fütuhat Ruhu” deniyor ki, doğrudur. Kemalizm...