FAŞİZMİN YOKEDİCİ BÜYÜSÜ, SEÇİMLER, YENİ MOMENT, YENİ MÜCADELE DÖNEMİ

Volkan Yaraşır (03-11-2015) 1 Kasım seçimleri son derece iyi örgütlenmiş bir toplum mühendisliği ürünü oldu. Siyasi iktidarın uyguladığı savaş ve destabilizasyon stratejisi etkili sonuçlar...

Ankara Katliamından, 1 Kasım`a HDP, Toplumsal Muhalefet ve Sokak

Volkan YARAŞIR (29-10-2015) Ankara katliamı Türkiye’nin hızla iç savaş sürecine girdiğini gösteren bir moment oldu. Diyarbakır, Suruç ve Cizre katliamlarının bir devamı ve derinleştirilmesi...

KUR ŞOKLARINDAN, BORÇ KRİZİNE EKONOMİDE ANİ ÇÖKÜŞ

Volkan Yaraşır (30-06-2015) Dolar'daki dalgalanmalar ve yükseliş sürüyor. Hatta Eylül ayında beklenen FED'in faiz artırımıyla, Doların 3000 Lira eşiğini geçmesi yüksek bir olasılık. Dolar,...

KÜRESEL KARŞI DEVRİM ODAĞI ORTADOĞU HALKLARIN ŞENLİĞİ YA DA “ŞENLİKLİ TOPLUM” : ROJAVA DEVRİMİ

Volkan Yaraşır (05-01-2014) Ortadoğu, giderek dünyanın "merkezi" haline geliyor. Küresel jeo-politiğin odak coğrafyası olarak öne çıkıyor ve emperyalist hegemonya "savaşlarına" sahne oluyor. 1970'li yıllarda Orta...

PETROL “SAVAŞI”: RUSYA, İRAN VE “VEKALET SAVAŞLARI”

Volkan Yaraşır (29-12-2014) Petrol fiyatlarında düşüş küresel piyasaları alt üst etti. 2014 yazında varil fiyatının 115 dolar gibi bir zirveye ulaşmışken, kısa bir zamanda...

2015 BÜTÇESİ: POLİS DEVLETİ VE SİSTEMATİK SOSYAL YIKIM

Volkan Yaraşır (12-12-2014) 2015 bütçe tasarısı görüşmeleri TBMM'de başladı. Tasarı TC'nin yeni yönelimlerini çıplak bir biçimde ortaya koyuyor. Ekonomik durgunluk, büyüme oranındaki düşme ve...

IŞİD VE “YENİ” TC ORTADOĞU’DA KONTROLLÜ KAOS VE VEKALET SAVAŞLARI

Volkan Yaraşır (13-11-2013) "Yeni Türkiye", TC'nin bir polis devletine ve bölgesel karşı devrim merkezine dönüşmesi anlamına geliyor. Ortadoğu'nun yeniden dizayn edildiği koşullarda, TC neo-...

KOBANÉ: GEÇİT YOK, GEÇİT YOK…!

Volkan Yaraşır (07-10-2014) Tarih ve devrim kaotik bir süreçtir. Atılım ve geri dönüşleri içinde taşır. Rojava Devrimi, Kürt Özgürlük hareketi kadar Mezopotamya ve Anadolu...

SINIFIN “ESTETİK” YIKICILIĞI: MAKİNA KIRICILARI

Volkan Yaraşır (18-09-2014) " Makinalar, tüm diğer mülkiyet türleri kadar yasanın koruması altındadır." Yargıçlara cezai yaptırımların artırılması için yollanan genelge (1830- İngiltere). " En büyük güçlük, isyancıların...

Taşeronda, güvencesiz işçiler arasında, marjinal sektörde “DUVARDAKİ SARMAŞIK GİBİ” ÖRGÜTLENMEK

Finans kapital sınıfa çok boyutlu ve konsantre bir biçimde saldırıyor. Sistematik esnekleştirme, güvencesizleştirme, işsizleştirme, sendikasızlaştırma, mülksüzleştirme, yoksullaştırma, taşeronlaştırma operasyonlarıyla sınıf hızlı ve tam anlamıyla...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE EKONOMİK DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE EKONOMİK DURUM   Türkiye ekonomisi hem yapısal zaafiyetlerinin yarattığı, hem de küresel düzeyde finansal gel-gitlerin açtığı problemleri şiddetle yaşıyor. Aktüel olarak yaşanan jeo-politik...

AB’DE DEFLASYON TEHLİKESİ, BORÇ KRİZİ SÜRÜYOR

AB'DE DEFLASYON TEHLİKESİ, BORÇ KRİZİ SÜRÜYOR   Avrupa Birliği'nde (2008'den sonra, kamu borç krizi biçiminde gelişen ve bankacılık krizini tetikleyen ve özellikle Akdeniz havzasını saran) ekonomik...

EV İÇİ EMEĞİN EKONOMİ POLİTİĞİ

                                                 " Bir kadın, ne zaman kendi sesini duyurmak için                                                         ayağa kalkarsa, planlamamış bile olsa tüm kadınlar                                                                                      için ayağa kalmış olur."                                                                                         Maya Angelou   Kapitalizm organik...

SINIFSAL ÖFKENİN KONSANTRASYONU: FABRİKA İŞGALLERİ

Fabrika işgal eylemi sınıfın en militan ve en radikal eylem biçimidir. Sermayenin ontolojine yönelik bir sardırıdır. Sermayenin ontolojini özel mülk belirler. Özel mülk ve kâr...

İBRAHİM KAYPAKKAYA, İHTİLALİN RUHU VE MANİFESTOSU

İbrahim Kaypakkaya, ihtilalin yolu, ihtilalin ruhu ve ihtilalin manifestosudur. İbrahim Kaypakkaya'nın idelojik- teorik mimarisi tarihsel olarak; Anadolu ve Mezopotamya halklarının isyan ve komünalite geleneğine, yerel...

YUNANİSTAN’DAN UKRAYNA’YA, ROJAVA’DAN TAYLAND’A

“WELTGEİST”/ DÜNYANIN RUHU: İMKAN YA DA KATASTROF   Yüksek bir konjonktür döneminden geçiyoruz. Kapitalizmin içine girdiği büyük bunalım, küresel düzeyde olağanüstü bir momentumun önünü açtı. Küresel...

AŞIRI KIRILĞANLIK VE KRİZ RİSKİ

Yerel seçimler, AKP'yi "rahatlatacak" bir sonuçla bitse de politik kriz yeni bir evreye girdi. Burjuva klikler arasında kutuplaşma derinleşiyor. Toplumsal gerilim yükseliyor. AKP'nin "yeni rejim"...

GEZİ VE KÜRT DİNAMİĞİ SANDIĞA SIĞMADI

SANDIK: BURJUVA LEJİTİMASYON ARACI Yerel seçimler, her şeyin aynı kaldığını ama her şeyin değişme potansiyeli taşıdığını gösteren sonuçlarla bitti. Rejim krizinin derinleşeceği bir sürecin içine...

SINIFIN OTONOMİSİNİN YARATICI ZENGİNLİĞİ:

MODEL KİMLİKLERDEN, DOĞAL İŞÇİ ÖNDERLERİNE Son 6 yıllık süreç, sınıf mücadelesi açısından son derece zengin pratiklere sahne oldu. Türkiye işçi sınıfı tarihinde, çok rastlanmayan bireysel direnişler,...

AVRUPA’DA NEO-FAŞİST HAREKETİN YÜKSELİŞİ

VOLKAN YARAŞIR Neo- faşist hareket, her faşist hareket gibi kompleks bir toplum mühendisliğidir, bu inşa gerçek yaşam ve gerçek sorunlar içinde olur. Yaşayan, sıradan birey...