Sınıf Hareketinin Yeni Dinamikleri

Yapısal krizin Türkiye’ye yansımasından sonra, sınıf hareketi üç düzeyde gelişti. Birinci düzey yaygın lokal eylemler şeklinde biçimlendi. İşçi sınıfı işyeri kapatmalarına, tensikatlara, hak gasplarına,...

PETROL “SAVAŞI”: RUSYA, İRAN VE “VEKALET SAVAŞLARI”

Volkan Yaraşır (29-12-2014) Petrol fiyatlarında düşüş küresel piyasaları alt üst etti. 2014 yazında varil fiyatının 115 dolar gibi bir zirveye ulaşmışken, kısa bir zamanda...

FAŞİZMİN YOKEDİCİ BÜYÜSÜ, SEÇİMLER, YENİ MOMENT, YENİ MÜCADELE DÖNEMİ

Volkan Yaraşır (03-11-2015) 1 Kasım seçimleri son derece iyi örgütlenmiş bir toplum mühendisliği ürünü oldu. Siyasi iktidarın uyguladığı savaş ve destabilizasyon stratejisi etkili sonuçlar...

SINIFSAL ÖFKENİN KONSANTRASYONU: FABRİKA İŞGALLERİ

Fabrika işgal eylemi sınıfın en militan ve en radikal eylem biçimidir. Sermayenin ontolojine yönelik bir sardırıdır. Sermayenin ontolojini özel mülk belirler. Özel mülk ve kâr...

AŞIRI KIRILĞANLIK VE KRİZ RİSKİ

Yerel seçimler, AKP'yi "rahatlatacak" bir sonuçla bitse de politik kriz yeni bir evreye girdi. Burjuva klikler arasında kutuplaşma derinleşiyor. Toplumsal gerilim yükseliyor. AKP'nin "yeni rejim"...

“Ortadoğu Devrimci Çemberi”

Akdeniz İsyan ve Devrim Coğrafyasına Dönüşüyor Bu çalışma içine girdiğimiz yüksek konjonktür ve Akdeniz coğrafyasındaki, özelde Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasındaki devrimci dinamikler üzerine konsantre tezleri...

Ankara Katliamından, 1 Kasım`a HDP, Toplumsal Muhalefet ve Sokak

Volkan YARAŞIR (29-10-2015) Ankara katliamı Türkiye’nin hızla iç savaş sürecine girdiğini gösteren bir moment oldu. Diyarbakır, Suruç ve Cizre katliamlarının bir devamı ve derinleştirilmesi...

GEZİ VE KÜRT DİNAMİĞİ SANDIĞA SIĞMADI

SANDIK: BURJUVA LEJİTİMASYON ARACI Yerel seçimler, her şeyin aynı kaldığını ama her şeyin değişme potansiyeli taşıdığını gösteren sonuçlarla bitti. Rejim krizinin derinleşeceği bir sürecin içine...

2015 BÜTÇESİ: POLİS DEVLETİ VE SİSTEMATİK SOSYAL YIKIM

Volkan Yaraşır (12-12-2014) 2015 bütçe tasarısı görüşmeleri TBMM'de başladı. Tasarı TC'nin yeni yönelimlerini çıplak bir biçimde ortaya koyuyor. Ekonomik durgunluk, büyüme oranındaki düşme ve...

EV İÇİ EMEĞİN EKONOMİ POLİTİĞİ

                                                 " Bir kadın, ne zaman kendi sesini duyurmak için                                                         ayağa kalkarsa, planlamamış bile olsa tüm kadınlar                                                                                      için ayağa kalmış olur."                                                                                         Maya Angelou   Kapitalizm organik...

YUNANİSTAN’DAN UKRAYNA’YA, ROJAVA’DAN TAYLAND’A

“WELTGEİST”/ DÜNYANIN RUHU: İMKAN YA DA KATASTROF   Yüksek bir konjonktür döneminden geçiyoruz. Kapitalizmin içine girdiği büyük bunalım, küresel düzeyde olağanüstü bir momentumun önünü açtı. Küresel...

KOBANÉ: GEÇİT YOK, GEÇİT YOK…!

Volkan Yaraşır (07-10-2014) Tarih ve devrim kaotik bir süreçtir. Atılım ve geri dönüşleri içinde taşır. Rojava Devrimi, Kürt Özgürlük hareketi kadar Mezopotamya ve Anadolu...

İBRAHİM KAYPAKKAYA, İHTİLALİN RUHU VE MANİFESTOSU

İbrahim Kaypakkaya, ihtilalin yolu, ihtilalin ruhu ve ihtilalin manifestosudur. İbrahim Kaypakkaya'nın idelojik- teorik mimarisi tarihsel olarak; Anadolu ve Mezopotamya halklarının isyan ve komünalite geleneğine, yerel...

TÜRKİYE EKONOMİSİ: STAGFLASYONDAN, BORÇ KRİZİNE DOĞRU

Türkiye ekonomisi krizin yıkıcı anaforu içine giriyor. 2013 yılı, özellikle Mayıs ayı sonrası gelişmeler, ekonominin tüm zaafiyetlerini açığa çıkardı. Çok vektörlü kırılganlığı alenileştirdi. Türkiye’nin dış...

SINIFIN OTONOMİSİNİN YARATICI ZENGİNLİĞİ:

MODEL KİMLİKLERDEN, DOĞAL İŞÇİ ÖNDERLERİNE Son 6 yıllık süreç, sınıf mücadelesi açısından son derece zengin pratiklere sahne oldu. Türkiye işçi sınıfı tarihinde, çok rastlanmayan bireysel direnişler,...

SINIFIN “ESTETİK” YIKICILIĞI: MAKİNA KIRICILARI

Volkan Yaraşır (18-09-2014) " Makinalar, tüm diğer mülkiyet türleri kadar yasanın koruması altındadır." Yargıçlara cezai yaptırımların artırılması için yollanan genelge (1830- İngiltere). " En büyük güçlük, isyancıların...

HAVZALARDA SINIFSAL ÖFKE PATLAMALARI – KIVILCIMDAN YANGINA

Finans-kapital sınıfa yönelik sistematik karşı devrimci saldırılarını derinleştiriyor. T.C., bölgesel bir karşı devrim merkezine dönüşme yönünde transforme olurken, bu sürecin parçası ve tamamlayıcısı olarak sınıfı...

Direniş ve işgalle bir özgürleşme pratiği: FENİŞ

2013 yılında işçi sınıfı işten atılmalara, temel hak gasplarına ve işyeri kapatmalarına karşı bir dizi fabrika işgal eylemi gerçekleştirdi. Sınırlı taleplerle gerçekleşen ve kısa...

IŞİD VE “YENİ” TC ORTADOĞU’DA KONTROLLÜ KAOS VE VEKALET SAVAŞLARI

Volkan Yaraşır (13-11-2013) "Yeni Türkiye", TC'nin bir polis devletine ve bölgesel karşı devrim merkezine dönüşmesi anlamına geliyor. Ortadoğu'nun yeniden dizayn edildiği koşullarda, TC neo-...

“Yarını bugünden kurmak” ve ateşi tutuşturmak: Kazova Deneyimi

Kavganın muhteşem anları vardır, o anlar tarihe kazınır. Tarih bir anlamda o anların sentezidir. Tarih o anlardır. Sınıf mücadelesi kavgaya manifestoluk eder.İçinde  olağanüstü muhteşemlikleri...