SINIFIN “ESTETİK” YIKICILIĞI: MAKİNA KIRICILARI

Volkan Yaraşır (18-09-2014) " Makinalar, tüm diğer mülkiyet türleri kadar yasanın koruması altındadır." Yargıçlara cezai yaptırımların artırılması için yollanan genelge (1830- İngiltere). " En büyük güçlük, isyancıların...

SINIFSAL ÖFKENİN KONSANTRASYONU: FABRİKA İŞGALLERİ

Fabrika işgal eylemi sınıfın en militan ve en radikal eylem biçimidir. Sermayenin ontolojine yönelik bir sardırıdır. Sermayenin ontolojini özel mülk belirler. Özel mülk ve kâr...

2015 BÜTÇESİ: POLİS DEVLETİ VE SİSTEMATİK SOSYAL YIKIM

Volkan Yaraşır (12-12-2014) 2015 bütçe tasarısı görüşmeleri TBMM'de başladı. Tasarı TC'nin yeni yönelimlerini çıplak bir biçimde ortaya koyuyor. Ekonomik durgunluk, büyüme oranındaki düşme ve...

GEZİ VE KÜRT DİNAMİĞİ SANDIĞA SIĞMADI

SANDIK: BURJUVA LEJİTİMASYON ARACI Yerel seçimler, her şeyin aynı kaldığını ama her şeyin değişme potansiyeli taşıdığını gösteren sonuçlarla bitti. Rejim krizinin derinleşeceği bir sürecin içine...

İBRAHİM KAYPAKKAYA, İHTİLALİN RUHU VE MANİFESTOSU

İbrahim Kaypakkaya, ihtilalin yolu, ihtilalin ruhu ve ihtilalin manifestosudur. İbrahim Kaypakkaya'nın idelojik- teorik mimarisi tarihsel olarak; Anadolu ve Mezopotamya halklarının isyan ve komünalite geleneğine, yerel...

YUNANİSTAN’DAN UKRAYNA’YA, ROJAVA’DAN TAYLAND’A

“WELTGEİST”/ DÜNYANIN RUHU: İMKAN YA DA KATASTROF   Yüksek bir konjonktür döneminden geçiyoruz. Kapitalizmin içine girdiği büyük bunalım, küresel düzeyde olağanüstü bir momentumun önünü açtı. Küresel...

AVRUPA’DA NEO-FAŞİST HAREKETİN YÜKSELİŞİ

VOLKAN YARAŞIR Neo- faşist hareket, her faşist hareket gibi kompleks bir toplum mühendisliğidir, bu inşa gerçek yaşam ve gerçek sorunlar içinde olur. Yaşayan, sıradan birey...

KÜRESEL KARŞI DEVRİM ODAĞI ORTADOĞU HALKLARIN ŞENLİĞİ YA DA “ŞENLİKLİ TOPLUM” : ROJAVA DEVRİMİ

Volkan Yaraşır (05-01-2014) Ortadoğu, giderek dünyanın "merkezi" haline geliyor. Küresel jeo-politiğin odak coğrafyası olarak öne çıkıyor ve emperyalist hegemonya "savaşlarına" sahne oluyor. 1970'li yıllarda Orta...

KOBANÉ: GEÇİT YOK, GEÇİT YOK…!

Volkan Yaraşır (07-10-2014) Tarih ve devrim kaotik bir süreçtir. Atılım ve geri dönüşleri içinde taşır. Rojava Devrimi, Kürt Özgürlük hareketi kadar Mezopotamya ve Anadolu...

“Yarını bugünden kurmak” ve ateşi tutuşturmak: Kazova Deneyimi

Kavganın muhteşem anları vardır, o anlar tarihe kazınır. Tarih bir anlamda o anların sentezidir. Tarih o anlardır. Sınıf mücadelesi kavgaya manifestoluk eder.İçinde  olağanüstü muhteşemlikleri...

KUR ŞOKLARINDAN, BORÇ KRİZİNE EKONOMİDE ANİ ÇÖKÜŞ

Volkan Yaraşır (30-06-2015) Dolar'daki dalgalanmalar ve yükseliş sürüyor. Hatta Eylül ayında beklenen FED'in faiz artırımıyla, Doların 3000 Lira eşiğini geçmesi yüksek bir olasılık. Dolar,...

SINIFIN OTONOMİSİNİN YARATICI ZENGİNLİĞİ:

MODEL KİMLİKLERDEN, DOĞAL İŞÇİ ÖNDERLERİNE Son 6 yıllık süreç, sınıf mücadelesi açısından son derece zengin pratiklere sahne oldu. Türkiye işçi sınıfı tarihinde, çok rastlanmayan bireysel direnişler,...

“Ortadoğu Devrimci Çemberi”

Akdeniz İsyan ve Devrim Coğrafyasına Dönüşüyor Bu çalışma içine girdiğimiz yüksek konjonktür ve Akdeniz coğrafyasındaki, özelde Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasındaki devrimci dinamikler üzerine konsantre tezleri...

TÜRKİYE EKONOMİSİ: STAGFLASYONDAN, BORÇ KRİZİNE DOĞRU

Türkiye ekonomisi krizin yıkıcı anaforu içine giriyor. 2013 yılı, özellikle Mayıs ayı sonrası gelişmeler, ekonominin tüm zaafiyetlerini açığa çıkardı. Çok vektörlü kırılganlığı alenileştirdi. Türkiye’nin dış...

AŞIRI KIRILĞANLIK VE KRİZ RİSKİ

Yerel seçimler, AKP'yi "rahatlatacak" bir sonuçla bitse de politik kriz yeni bir evreye girdi. Burjuva klikler arasında kutuplaşma derinleşiyor. Toplumsal gerilim yükseliyor. AKP'nin "yeni rejim"...

PETROL “SAVAŞI”: RUSYA, İRAN VE “VEKALET SAVAŞLARI”

Volkan Yaraşır (29-12-2014) Petrol fiyatlarında düşüş küresel piyasaları alt üst etti. 2014 yazında varil fiyatının 115 dolar gibi bir zirveye ulaşmışken, kısa bir zamanda...

Sınıf Hareketinin Yeni Dinamikleri

Yapısal krizin Türkiye’ye yansımasından sonra, sınıf hareketi üç düzeyde gelişti. Birinci düzey yaygın lokal eylemler şeklinde biçimlendi. İşçi sınıfı işyeri kapatmalarına, tensikatlara, hak gasplarına,...

AB’DE DEFLASYON TEHLİKESİ, BORÇ KRİZİ SÜRÜYOR

AB'DE DEFLASYON TEHLİKESİ, BORÇ KRİZİ SÜRÜYOR   Avrupa Birliği'nde (2008'den sonra, kamu borç krizi biçiminde gelişen ve bankacılık krizini tetikleyen ve özellikle Akdeniz havzasını saran) ekonomik...

FAŞİZMİN YOKEDİCİ BÜYÜSÜ, SEÇİMLER, YENİ MOMENT, YENİ MÜCADELE DÖNEMİ

Volkan Yaraşır (03-11-2015) 1 Kasım seçimleri son derece iyi örgütlenmiş bir toplum mühendisliği ürünü oldu. Siyasi iktidarın uyguladığı savaş ve destabilizasyon stratejisi etkili sonuçlar...

Direniş ve işgalle bir özgürleşme pratiği: FENİŞ

2013 yılında işçi sınıfı işten atılmalara, temel hak gasplarına ve işyeri kapatmalarına karşı bir dizi fabrika işgal eylemi gerçekleştirdi. Sınırlı taleplerle gerçekleşen ve kısa...