Gerger: Türk Siyonizmi de vardır

Haluk Gerger (30-06-2015) ‘’TC İsrail’in “ikiz kardeşi’dir ve Türkiye’nin asıl resmi ideolojisi, yani “Türk Siyonizmi” de vardır. Buna “Fütuhat Ruhu” deniyor ki, doğrudur. Kemalizm...

‘Yeni Türkiye’ nereye evriliyor?

Bugünün iktidar sahiplerinin dillendirdiği “Yeni Türkiye” olgusu bir gerçekliğe işaret ediyor. Kuşkusuz henüz tamamlanmamış bir gidişten söz ediyoruz ama sürecin ilerlediği de kesin. “Yeni...

Ortadoğu dersleri

Bizim coğrafyamızda bugünlerde ABD'den dersler, “bir IŞİD ile kaç kuşun vurulacağı” üstüne. 1950'lerin ilkel Hollywood kovboy filmleri için şöyle denirdi: "Esas oğlan" "masum kız"ı "kötü...

Kürtlerin Zayıf Noktası

Ben Türk devlet aklını biliyorum. Türkiye, geleneksel toprak bütünlüğü siyasetini Suriye ve Irak için bütün gücüyle devreye sokacaktır ve stratejisinin merkezi hedefi yapacaktır. Bu...

Ortadoğu denklemi

HALUK GERGER Kürtler bağlamında, Ortadoğu denkleminin, birbirini tamamlayan, yeniden üreten iki yanı var. Birincisi, “statüsüz Kürt”lü bölgesel statüko. İkincisi, “statüsüz Kürt”e dayalı Türkiye düzeni. Kürdün...