TÜRKİYE EKONOMİSİ: STAGFLASYONDAN, BORÇ KRİZİNE DOĞRU

Türkiye ekonomisi krizin yıkıcı anaforu içine giriyor. 2013 yılı, özellikle Mayıs ayı sonrası gelişmeler, ekonominin tüm zaafiyetlerini açığa çıkardı. Çok vektörlü kırılganlığı alenileştirdi. Türkiye’nin dış...

“Ortadoğu Devrimci Çemberi”

Akdeniz İsyan ve Devrim Coğrafyasına Dönüşüyor Bu çalışma içine girdiğimiz yüksek konjonktür ve Akdeniz coğrafyasındaki, özelde Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasındaki devrimci dinamikler üzerine konsantre tezleri...

HAVZALARDA SINIFSAL ÖFKE PATLAMALARI – KIVILCIMDAN YANGINA

Finans-kapital sınıfa yönelik sistematik karşı devrimci saldırılarını derinleştiriyor. T.C., bölgesel bir karşı devrim merkezine dönüşme yönünde transforme olurken, bu sürecin parçası ve tamamlayıcısı olarak sınıfı...

“Yarını bugünden kurmak” ve ateşi tutuşturmak: Kazova Deneyimi

Kavganın muhteşem anları vardır, o anlar tarihe kazınır. Tarih bir anlamda o anların sentezidir. Tarih o anlardır. Sınıf mücadelesi kavgaya manifestoluk eder.İçinde  olağanüstü muhteşemlikleri...

Direniş ve işgalle bir özgürleşme pratiği: FENİŞ

2013 yılında işçi sınıfı işten atılmalara, temel hak gasplarına ve işyeri kapatmalarına karşı bir dizi fabrika işgal eylemi gerçekleştirdi. Sınırlı taleplerle gerçekleşen ve kısa...

Sınıf Hareketinin Yeni Dinamikleri

Yapısal krizin Türkiye’ye yansımasından sonra, sınıf hareketi üç düzeyde gelişti. Birinci düzey yaygın lokal eylemler şeklinde biçimlendi. İşçi sınıfı işyeri kapatmalarına, tensikatlara, hak gasplarına,...