Enternasyonal Eylem Birlğinin Ortak 1 Mayıs Çağırısı

1 Mayıs 2013’de Faşistlere Geçit Yok!

1886 1 Mayıs’ında Chicago’lu işçiler 8 saatlik iş günü için genel grev ilan ettiler.

Birçok işçi bu mücadelede hayatını kaybetti. İşçi hareketi sonraki yıllarda 1 Mayıs’ı sömürüye, baskıya ve haksızlığa karşı mücadele gününe çevirdi. Günümüzde 1 Mayıs’ta enternasyonal dayanışa ve birliktelik tüm dünyada ifadesini buluyor. İnsanlar 1 Mayıs’ta ücretlerin yükseltilmesi, çalışma saatlerinin kısaltılması ve demokratik haklar için mücadele ediyorlar.

Devlet, tüm baskı araçlarıyla sermayenin tarafında duruyor. Birçok örnekten birisi İstanbul’daki sendikaların Taksim meydanında yürüyüş hakkı için mücadelesidir. Bu mücadelede birçok insan hayatını kaybetti.

1 Mayıs’ta faşistlere geçit yok!

Naziler 1 Mayıs’tan daima nefret ettiler. 1933 yılında 1 Mayıs’ı o yüzden „Milli çalışma günü“ne çevirdiler. Naziler „milli birliktelik“ (Volksgemeinschaft) ideolojileriyle ezenlerle ezilenler aynı çıkarlara sahipti olduğunu savunarak 1 Mayıs’ın içini boşaltmaya çalıştılar. O yüzden 2 Mayıs günü, yani 1 Mayıs’tan bir gün sonra,  tüm sendikaları yasakladılar.

Naziler, işçi sınıfına ve örgütlerine karşı terör estirerek insanların sınıf çelişkilerine dönük bilincini köreltmeyi amaçladılar. Alman emperyalizminin yayılmacı saldırgan istemlerini engelleyecek sınıf hareketi ortadan kaldırıldı. Açık diktatörlük ilan ettiler. Sömürünün, baskının ve haksızlığın en keskin biçimi olan faşizm hâkim kılındı. Bu nedenlerden dolayı sendikaların, derneklerin ve işçi sınıfı hareketinin örgütlerinin, göçmenlerin günümüzde Nazilere karşı antifaşist mücadeleye katılması zorunludur.

NPD, 1 Mayıs 2013 günü Frankfurt’ta bir yürüyüş düzenlemek istiyor. Bir sefer daha polisin koruması altında boş ve saldırgan sloganlarını yaymak istiyorlar. Bizler, onların karşısında durarak bunu engellemek istiyoruz!

Devlet ve Naziler birlikte: NSU, Anayasa Koruma teşkilatı ve başka kurumlar el ele!

Alman Anayasa örgütünün ve polisin terörist Neo-faşist yapılarla ilişkisi Almanya’da yeni bir olgu değildir. NSU’nun işlediği cinayetler ve istihbaratın skandal düzeyde ilişkileri tekil ve bireysel hatalar değildir. Yaşananlar, asıl düşmanını solda gören anayasa koruma teşkilatının yapısal ve tarihi anlayışına işaret ediyor.

Bizler devletin istihbarat alanında gerçekleştirdiği sözde reformların neye hizmet ettiğini iyi biliyoruz. Merkezileşmeyle ve kontrol aygıtlarının güçlendirilmesiyle gelecekte de kime yöneleceğini biliyoruz.

Milliyetçi saldırganlığı enternasyonal dayanışmayla yeneceğiz!

Sermayenin ve devletin en büyük korkusu, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin dayanışmasıdır. O yüzden NPD’ye ve başka Neonazilerin ideolojilerine ihtiyaç duyuyorlar. Halkın arasında ekonomik ve sosyal korkular asıl sorumlulara yönelmesini istemedikleri için insanları farklı alanlara yönlendiriyorlar. Göçmenlere, mültecilere, Müslümanlara, sinti ve romanlara, işsizlere ve sözde tembel insanlar karşı ırkçı, cinsiyetçi, antisemit propagandalar yaparak,  tüm sorumluluğu bu insanlarda aranmasını istiyorlar.

Merkel ve Alman sermayesinin diğer otoriter kriz yöneticileri faşistlerle birlikte “milli birliktelikten” bahs ediyorlar ve dikkatlerin asıl sorumlulardan uzak tutulmasını istiyorlar.

Bizler sermayenin hükümetine ve faşist çığırtkanlığa karşı dayanışmamızla cevap veriyoruz. Avrupa’da sosyal ve demokratik hakların yok edilmesi Alman hükümetin özel çabası önemli rol oynadı.  Almanya ve başka ülkelerdeki sermayenin çıkarları için reel ücretler düşürülüyor ve sosyal haklar gasp ediliyor. Büyük şirketler, bankalar ve hükümetleri Avrupa’da fakirleşmeden sorumludur.

Bizler tüm insanları Nazilerin Frankurt’ta yürümesini engellemeye ve 1 Mayıs’a sahip çıkmaya çağırıyoruz.

NPD ve başka faşistlere karşı örgütlenen enternasyonal blokajlara katılın!

Frankfurt’ta antifaşist 1 Mayıs’a katıl! Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

 

ADHK – Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu

AGİF – Avrupa Göcmen Isciler Federasyonu

ATİF – Avrupa Türkiyeli Isciler Federasyonu

AvEG-KON -Avrupa Ezilen Göcmenler Konfederasyonu

Aktionsgruppe für den Aufbau der 3 Reihe

SDAJ-HESSEN

Siempre*Antifascista

YDG – Yeni Dmeokratik Genclik

Young Struggle

YXK

 

 DESTEKLEYENLER

*  REBELL Wiesbaden

*  Red Action Wiesbaden

*  Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) – Rhein-Main