Innsbruck’ta ADHK alt konferansı gerçekleştirildi

Innsbruck (08.12.2013)ADHK´nın 22.kongresinde delegelerin fikir ve önerileri dogrultusunda tartışmalarla merkezileşerek 22.dönem genel konseyin önüne görev olarak koydugu ADHK ´nin niteligi DKÖ (Demokratik kitle örgütleri) Anlayışımız ve perspektifimiz ne olmalıdır konularını iceren alt konferansının AVUSTURYA innsbruck ayagı ADHK ADHF ADKH Temsilcileri ve dernek üye ve taraftarlarının katılımıyla 7 aralık cumartesi günü gercekleştirildi.

ADHK nın alt konferanslar için hazırladığı tartışma taslak yazısının okunması ile başlayan toplantıda ADHK ve ADKH , ADHFtemsilcileri söz alarak taslak metni üzerinden fikirlerini belirttiler.

ADHK temsilcisi örgütledikleri bu konferansların esas olarak ADHK nın niteligi ve programı başta olmak üzere bütünlüklü siyasetini güne uyarlama ve günün degişen ihtiyaçlarına göre kendini yenileyerek daha ileri bir düzeye taşıma perspektifi ile ele alındığını belirtti. Bütünlüklü program ve siyasetimizin üzerinden yükseldigi Türkiye-Kuzey Kürdistanlı göçmen işçi ve emekçilerin sorun ve çelişkilerinin eskisi gibi ele alınamayacagını, aksine sorun ve çelişkilerin önemli oranda farklılaştığını ve bu farklılaşan gerçeklik üzerinden kurumlarımızı ve siyasetimizi inşa etmemiz gerektigini vurguladı.

ADHK olarak anti-emperyalist, anti-kapitalist anti-faşist, anti-şovenist her türlü ırk, dil, din, cins ayrımına ve ayrıcalığına karşıyız, haksız savaşların karşısında, haklı savaşlarınsa destekçisiyiz. Kapitalizmin doğayı tahribine, yerli ve göçmen emekçi halklarının emeklerinin sömürüsüne, her türlü siyasal ve ekonomik hak gasbına karşı örgütlenme ve mücadele etme persfektifiyle hareket etmekteyiz. Bütün bunlar sıradan bir DKÖ olmadığımızı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

DKÖ’ler devrimci-demokrat niteliğe sahip olarak ve bu niteliğini koruyarak, en geniş kitlelerle ilişki kurabilir, onları talepleri ve hedefleri doğrultusunda örgütleyebilir bir kitle örgütünün başarısı,onun siyasi bakış açısını kitlelere ne kadar kavrata bildigi ve ne kadar harekete geçire bildigi ile alakalıdır,  kurumları sahiplenmenin ve örgütlenmenin zorunluluguna  dair vurgular yaparak konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra ADKH Temsilcisi söz alarak taslak üzerinde fikirlerini belirtti ve sunumların ardından söz katılımcılara verildi. Katılımcılar daha çok yaşadigimiz coğrafyamiz üzerinde somut politikalar geliştirilmesine ve bu politikalarin sadece Türkiye kuzey kürdistan cografyasi ile sınırlı kalınmamasına ve burada ne kadar dogru politikalar belirlenirse diger alanlara daha da güc katıp geliştirilecegini vurguladılar. İlerici ve devrimci dinamiklerle daha fazla ilişkilenme ve birleşik mücadeleyi bu anlayış ile ele almanın gerekliligini belirttler.

Canlı tartışmaların olduğu alt konferans kurumları sahiplenmeinin ve örgütlenmenin zorunluluğuna dair vurguların ardından başarılı bir şekilde sonlandırıldı.