IŞİD ve İsrail saldırısı, Kobane ve Filistin direnişi

adhk-logo-yeni-300x300ADHK (12-07-2014) Emperyalistlerin ve egemen sömürücü bölge devletlerinin hiҫ rahat bırakmadığı Orta-Doğu toprakları, yine kaynıyor. Bölge yaşanmaz hale getirilmek isteniyor. Bölgenin en eski yerleşik kadim halkları yerlerinden-yurtlarından kovulmak isteniyor. Emperyalistler ve onların bölgedeki uşak egemen devletleri, bölgedeki doğal zenginliklerin egemeni olma ve halkları sorunsuz bir şekilde ezme ve sömürme koşullarına kavuşmak iҫin her türlü zulüm ve katliamı gerҫekleştirmektedirler. Daha önce kendi askeri güҫlerini kullanarak bunu yaparlarken; şimdi, her türlü askeri ve lojistik destek verdikleri ve eğittikleri terör örgütleri aracılığıyla bunları gerҫekleştirmektedirler.

İşte El-Nursi, El-Kaida ve I.Ṣ.İ.D terör örgütleri, Suriye, Irak ve Batı Kürdistan’da binlerce insanın katledilmesinin silahşörlüğünü yapıyor. Batı Kürdistan yani Rojava‘da gelişen Kürt ulusal devrimini boğmak amacıyla yürütülen kanlı savaş, bu gerici-faşist ҫeteler aracılığıyla yürütülmektedir. Rojava’nın Kobanē Kantonuna yönelik saldırılarda, onlarca insan bu ҫeteler aracılığıyla katledilmektedir. Bu ҫeteleri finanse eden, eğiten, barındıran, ülkeden ülkeye geҫişini sağlayan, yaralılarını tedavi eden güҫler, Türk devleti, Suudi Arabistan, Katar ve babaları Amerikan emperyalizmi ve Avrupalı emperyalist devletlerdir.

Öteden beri, başta ABD olmak üzere, emperyalistlerin bölgedeki karakolu görevini gören İsrail devleti, „Ateşkes“ sürdüğü sürece Filistin’e saldırmak iҫin hep pusuda bekledi ve zemin aradı. Bundan kısa bir süre önce, henüz kimler tarafından yapıldığı aҫıklanamayan 3 Yahudi gencin kaҫırılıp öldürülmesini bahane ederek Filistin’e saldırı düzenledi. Günlerdir sığınacak yerleri bile olmayan Filistin yoksullarının başına tonlarca bombalar yağdırmakta ve onlarca insanın katline, yüzlercesinin yaralanmasına sebep olmaktadır.

Bu saldırıların birbirine paralel gelişmesi bir raslantı mıdır? Direniş halinde olan Kürt halkı ile Filistin halkına yönelik bu saldırılar, bu halkları teslim almak amaҫlıdır. Rojava’da süren ulusal devrim sürecinin, Filistin direnişini yeniden canlandırma ve iki halkın direnişini birleştirme olasılığı mıdır acaba Israil’i harekete geҫiren? Emperyalistler ve onların uşakları, kendilerinden bağımsız herhangi bir oluşumun gelişip güҫlenmesini engellemeye ҫalışacaklardır. Kürt ve Filistin uluslarının özgürlüğe kavuşma mücadelesi engellenemeyecektir. Başta Kürt ve Filistin halkları olmak üzere; bölge halklarının birlikte, dayanışma iҫinde yürütecekleri devrim mücadelesi, emperyalistleri ve onların uşaklarını bu topraklardan söküp atacaktır.

Kobanē ve Filistin’de gerҫekleşen katliamların tüm sorumlularını lanetliyor, halkların haklı ve onurlu direnişini selamlıyoruz!

Kobanē ve Filistin’e karşı yürütülen saldırılara sessiz kalınmamalı; bu saldırılar ve arkasındaki güҫler, her alanda protesto ve teşhir edilmelidir!

Halklar arasında dayanışmanın geliştirilmesi iҫin bütün devrimci-demokratik güҫler seferber olmalıdır! Emperyalistlerin ve uşaklarının oluşturduğu gerici ve faşist ittifaka karşı, halkların devrimci ittifakı oluşturulmalıdır!

-Kahrolsun İsrail Siyonizmi ve I.Ṣ.İ.D (Irak ve Ṣam İslam Devleti) Terör Örgütü ve Onların Destekҫileri!

-Yaşasın Kürt ve Filistin Halklarının Özgürlük Mücadelesi!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Federasyonu)

Temmuz 2014