KONGRE TANITIM KONFERANSINA ÇAĞRI!

STAT (18.12.2013) Devrimci,Demokratik Kamuoyuna,

Sevgili yoldaşlar, dostlar;

Maoist Öncü,belirlenmiş merkezi bir planla, düşmanın çok yönlü Saldırıları ve engellemelerine rağmen III. Kongresini başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyor.

III.Kongremiz;

Dünya ve ülkemizdeki güncel gelişmelerin yanı Sıra, Kapitalist Emperyalist Sistemin Geldiği Boyut, Sosyo-Ekonomik Yapı Tahlili,  Devrimin Niteliği Ve Stratejisi, Geçmiş Sosyalizm Deneyimlerinin Öğretileri Ve Gelecek Toplum Projemiz gibi temel konularını ciddiyetle tartışarak önemli sonuçlara ulaşmıştır.

III.Kongremiz,Yukarıdaki Konulara Bağlı Olarak;

Programımızın hayata geçirilmesinde askeri stratejimizin nasıl şekilleneceği,

Nasıl bir örgüt temelinde stratejik ve taktik çizgi izleneceği,

Partimizin dayandığı miras ve tarih anlayışı,

Öncünün sınıfın ve halkın birliğinin somutta nasıl ele alınacağı,

Neo liberal tasfiyeci reformist tehlikeye karşı parti örgütlerinin inşasının nasıl ele alınacağı,

Program, Tüzük, Önderlik, Hapishaneler, Gençlik, Çevre, Yerel Yönetimler,

Kültür Sanat, Enternasyonal Alan, Kürdistan, Azınlıklar Ve Ezilen İnançlar Meselesi,  Cins Sorunu,

Gezi Ayaklanması Tahlili ve Öğrenilmesi Gereken Dersleri,

Uluslararası Komünist Hareketin, Partimizin, Türkiye Kuzey Kürdistan Devrimci Hareketinin Somut Durumu Ve Problemleri noktalarında önemli  sentezlere ulaşılmıştır.

III.Kongremizin çıkardığı bütün bu sonuçları 21 Aralık 2013 Tarihinde yapacağımız kongre tanıtım konferansıyla devrimci, demokratik kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tüm dostlarımızı  ve yoldaşlarımızı  yapacağımız tanıtım konferansına katılmaya çağırıyoruz.

TARİH:  21.12.2013

SAAT:    13.00

YER  :   FRANKFURT

SINIF TEORİSİ AVRUPA TEMSİLCİLİĞİ