LDKM Kamp Faaliyeti Başarıyla Sonuçlandı!

Ludwisgburg Demokratik Kültür Merkezi derneğinin son yıllarda düzenli hale getirdiģi 3 günlük kamp faaliyeti bu yıl da Korona koşul ve kısıtlamalarına rağmen 30 kişilik katılımla başarıyla gerçekleştirildi.

Kampın ilk günü genel hazırlıklar ve yerleşmelerle başladı. Akşam ise gündemde olan faşist Türk devletinin gerçekleştirdiģi Aralık ayı Cezaevleri, Maraş ve Robiski katliamları gündem yapıldı.

Önce, 19 Aralık 2000 yılında cezaevlerine yönelik 20 cezaevine birden aynı gün yapılan saldırı ve katliama dair sinevizyon gösterimi yapıldı.

Devamında 19 Aralık cezaevlerinda yapılan katliama,günümüzde cezaevlerindeki baskı,şiddet,tecrit ve işkencenin geldiģi boyut ve son günlerde arka arkaya gelen katletmeler ve ölümler,içerdeki devrimci politik tutsaklara ve yoldaşlarımıza dair görev ve sorumluluklarımız konuşuldu,tartışıldı ve bu konuda duyarlılık çağrısı yapıldı.

Aynı zamanda Maraş ve Roboski ve devletin katliamları üzerine tartışmalar yürütüldü.

  1. gün Korona salgının siyasal ve toplumsal yaşamdaki etkilerini gündem yapıp tartıştık

İki yıllık bu süreçte burjuvazi bunu fırsata çevirerek işçiler ve emekçiler üzerindeki saldırı ve sömürüsünü daha da derinleştirdiği,devlet fonlarlarından aldıkları yüz milyarca dolarla kasalarını doldurdukları,işçiler,emekçiler üzerindeki baskı,kontrol ve gözetleme sistemlerini daha da yoğunlaştırdıklarını ve buna karşı çare ve çözümün ezilenlerin örgütlenmesi ve kendi geleceklerine sahip çıkması vurgusu yapılarak tartışma sonlandırıldı.

Sonuçta üç günlük kampta gerek Aralık ayı katliamlarına ve gerekse de güncel siyasal gelişmelere ilişkin yoğun ve verimli tartışmalar yapıldığını söyleyebiliriz.

Kültürel boyutunda da devrimci marşlarımız ve halk türküleri ve halaylarımızla katılım sağlayanlar çok menmun kaldılar ve butür kampların düzenli yapılması isteminde bulundular.