Londra’da 25 Kasım yürüyüşü

Londra Kadın Dayanışma Platformunun kadına yönelik şiddet haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçeklestirildi.

Londra (01.12.2013) Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin de içinde yer aldığı platform gerçekleştirdigi 2 workshopun ardından en son etkinliği olan yürüyüş ile 25 Kasım etkinliklerini tamamladı. Londra’nın Wood Green bölgesinde başlayan yürüyüş boyunca Kadına yönelik şiddete hayır , Yaşasın kadın dayanışması, Rojova kadınları yanlız degildir! sloganları İngilizce, Kürtçe ve Türkçe atıldı. Okunan platform bildirisinde ise “Kadına yönelik şiddet, toplumdaki sosyal eşitsizliklerden, sınıf sömürüsünden, milliyetçilikten, ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından, homofobiden, militarizmden beslenir ve onları besler. Şiddetin hedefinde, her dönem özellikle hak isteyen kadınlar vardır. Aile içinde, eşitlik, hak isteyen kadınlar koca şiddetine maruz kalırken, toplumsal düzlemde hak isteyen örgütlü kadınlar ise devlet şiddetine maruz kalıyorlar.Toplumsal adalet, eşitlik, özgürlük, kimlik isteyen, inançlarını, örgütlenme haklarını kullanmak isteyen, açlığa, sefalete, sömürüye, emperyalist yağma ve savaşlara karşı çıkanlar şiddetin hedefi olmuşlardır.Bu nedenle; şiddete karşı mücadele, toplumsal özgürlükler mücadelesinin bir parçasıdır. Evde, sokakta, iş yerlerinde, devlet organlarında kişisel yada kurumsal işlenen şiddete karşı başkaldırmaya çağırıyoruz!..Şiddet gören kadınlara sahip çıkmaya, kadın dayanışmasını, eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz!..” denilerek dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yapıldı.

Yürüyüşte ADKH’nin yayınlamış olduğu bildiride dağıtıldı.

 AVRUPA DEMOKRATIK KADIN HAREKETI

E-MAIL;dkhbritanya@yahoo.co.uk