Londra YÇKM olağan kongresini yaptı

Londra yüz çiçek Açsın Kültür Merkezi oloğan kongresini başarıyla tamamladı.

Londra (01.12.2013) 1 Aralık 2013 tarihinde Londra YÇKM salonunda düzenlenen kongre, yeterli üye çoğunluğunun sağlanmasıyla  başlandı. Eski yönetim kurulunun yayınladığı ‘Siyasi ve Örgütsel Çalışma Raporu’na geçilmeden önce mücadelede yitirdiklerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile açılışa geçildi. Daha sonra Kongre divan seçimi yapıldı. Divan seçiminden sonra Kongre maddelerine geçildi. Siyasi ve Örgütsel Çalışma Raporu’n okunması sonrasında Raporun onaylanmasıyla Mali rapor yine aynı şekilde onaylanarak yeni yönetimin seçimine geçildi. 5’i asıl olmak üzere 7 kişiden oluşan yeni yönetimin seçimi ardından  3 kişilik denetim kurulu seçimi yapıldı.

Hem rapor ve hemde temenniler ve öneriler biçimindeki gündem maddeleri üzerinde canlı tartışmalar yapıldı.

Bağlı olduğumuz ADHK’nın aldığı karar olan Demokratik ‘Kitle Örgütleri anlayışımız’ üzerine bir alt konferasın bölgemizde de yapılması karar altına alındı. Ayrıca, ‘Demokrasi Nedir?’ üzerine bir başka konferansın yapılması gelen öneriler arasındaydı..

Yeni Yönetim Kuruluna başarı dilekleriyle kongre dostluk atmosferi içinde sonuçlandırıldı!