SMF: Emperyalist Savaşa, Faşizme, Sömürüye ve Açlığa Karşı 1 Mayıs’ta Alanlara!

Sosyalist Meclisler Federasyonu 1 Mayıs’a ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, “1 Mayıs’ta sokakları zaptederek alanlara akmak, açlığa, yoksulluğa, zamlara ve sefalete karşı örgütlü mücadeleyi yükseltmek için tüm halkımızı SMF saflarında 1 Mayıs alanlarına çağırıyoruz” çağrısı yapıldı.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) 1 Mayıs’a ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Emperyalist savaş, kriz, açlık, yoksulluk, sömürü ve toplumsal çürüme ile yoksul dünyanın esaret altına alındığı ve yıkıma sürüklendiği bir tarihsel kesitte 2022 1 Mayıs’ını karşılamaktayız” diye belirtildi.

Emperyalist/kapitalist sistem, krizini aşmak için emperyalist işgaller, gerici savaşlar, sömürü ve yıkım saldırılarına başvurmaktadır

“Yapısal olarak ekonomik ve siyasal kriz girdabında debelenen emperyalist/kapitalist sistem, krizini aşmak için emperyalist işgaller, gerici savaşlar, sömürü ve yıkım saldırılarına başvurmaktadır” denilen açıklamada, “Somutta Ukrayna özgülünde yaşanan emperyalist savaş tamda bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak yaşanmaktadır. Bu bağlamda emperyalist savaş ve işgallere karşı çıkmak ve enternasyonal proletarya başta olmak üzere halkların haklı kavgasını ve mücadelesini yükseltmek günün tayin edici devrimci görevlerinden biridir. Bu siyasal perspektif doğrultusunda 1 Mayıs alanlarında emperyalist savaş ve işgallere karşı güçlü bir teşhir çalışması yapmak ve halkların enternasyonal devrimci mücadelesinin tek çözüm olduğunu haykırmak önemli bir yerde durmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun yaptığı açıklamanın devamı şöyle;

AKP/MHP faşist iktidarı, zam yağmuruyla ve sömürü politikalarıyla halka açlığı dayatmaktadır

Uluslararası emperyalist/kapitalist sistemin bir parçası olan coğrafyamız sınıf egemenleri de gerici sınıfsal karakterlerine uygun olarak işçi sınıfı başta olmak üzere ezilenlere pervasızca saldırarak krizini aşmaya ve gerici saltanatını ayakta tutmaya çalışmaktadır. İşçi ve emekçiler başta olmak üzere geniş halk kitlelerini açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm eden AKP/MHP faşist iktidarı, zam yağmuruyla ve sömürü politikalarıyla halka açlığı dayatmaktadır. Zamlar, açlık, yoksulluk, sefalet ve sömürü politikalarıyla işçi ve emekçileri koyu bir karanlığa ve geleceksizliğe hapseden AKP/MHP faşist iktidarı, diğer yandan Kürt ulusu başta olmak üzere, Alevilere, kadınlara, LGBTİ+’lara, gençlere, aydınlara, devrimci tutsaklara ve tüm ezilen toplumsal dinamiklere saldırarak toplumsal mücadeleyi bastırmaya çalışmaktadır. Kapitalist rant, sömürü ve yıkım politikaları sonucu doğa talan edilerek yok edilmektedir.

1 Mayıs’ta sokakları zapt ederek alanlara akalım

Emeğe, doğaya, kadına, sanata, iyi ve güzel olan her şeye düşman olan bu kapitalist sömürü düzenine karşı örgütlenmek ve mücadele etmekten başka bir alternatif bulunmamaktadır. Kapitalist sömürü düzenine olan öfkemizi haykırmak ve sosyalizm bayrağını daha da yükseltmek için 1 Mayıs’ta sokakları zapt ederek alanlara akalım.

Kapitalist sömürü düzenine karşı 1 Mayıs’ta SMF saflarına!

İşçi ve emekçi hareketinin ivme kazandığı, tüm baskı ve saldırılara karşın toplumsal mücadelenin yükseldiği, 8 Mart ve Newroz’da milyonların öfkesinin alanlara taştığı bu tarihsel kesitte 1 Mayıs’ta sokakları zaptederek alanlara akmak, açlığa, yoksulluğa, zamlara ve sefalete karşı örgütlü mücadeleyi yükseltmek için tüm halkımızı SMF saflarında 1 Mayıs alanlarına çağırıyoruz.