Tekin Türkel; Çalışmalarımız halka güven verdi

tekin trkelDHF’nin öncülüğünü yaptığı Mazgirt Demokratik Halk Dayanışması’nın adayı olarak ikinci kez Mazgirt Belediye Başkanı seçilen Tekin Türkel’le bir röportaj gerçekleştirdik

DERSİM (09-04-2014)- Mazgirt’te  “Söz yetki karar Mazgirt  halkına” şiarıyla DHF’nin öncülüğünde kurulan Mazgirt  Halk Dayanışması’nın adayı olarak ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Tekin Türkel’le  gerçekleştirdiğimiz röportajı paylaşıyoruz.

HG: Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz bir sonuç muydu?

Geniş katılımlı demokratik halkçı söz ve yetki sahibi olan halk kitleleriyle beraber kendi yerelini yönetmek, ona sahip çıkmak sorun ve sıkıntıları onlarla beraber paylaşmak, onlarla beraber aşabilmek. Bütün hayatın her alanında alınmış olan kararların sadece kendi belediye meclisiyle değil de aynı zamanda o coğrafyada yaşayan halkın da görüş ve taleplerini alarak, analiz ederek harmanlayarak ona göre bir politika üretmek. Yani bu “Söz yetki karar halkındır” bir bütünsellik olarak halkın her kademesinden insanları sürece katmaktır.  Evet, beklediğim bir sonuçtu ve halkın iradesiyle tekrar belediye başkanı olarak seçildik.

HG: DDHD’nin yerel seçimleri “Söz yetki karar Mazgirt halkına” şiarıyla kazanması önemli bir başarı. Bu başarı sonucunda nasıl tepkiler aldınız?

Mazgirt Demokratik Halk Dayanışması görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Çünkü burada halkın arz ve talebiyle oluşan politikamızın ilk 5 (beş) yılı önemli bir yerde duruyordu ve bu anlamda bizim halka yönelik olan çalışmalarımız, yaptıklarımız halka güven verdi. Her şeyden önce halkla beraber yönettik. Halkın belediyesi konumuna geldik. Tepkiler önemli noktada duruyor. Mazgirt’te devrimci kurumlarla yarışarak seçimi kazandık. Bunun öncülüğünü Demokratik Haklar Federasyonu yaptı.

HG: Mazgirt belediye başkanlığında ikinci döneminiz olacak. Mazgirt halkının tekrar Mazgirt Halk Dayanışması programı çerçevesinde bütünleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yoksul bir belediye ve halkımızda yoksuldur ama sonuçta yine de sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri uluslararası boyuttaki kurumlarımız üzerinden yaptığımız sosyal etkinliklerle, ekonomik boyutunu çözmeye çalışarak ilçemize hizmet etmeye başladık. Önümüzdeki 5 (beş) yılda da diğer sosyalist yapıları yanımıza alarak Mazgirt Demokratik Halk Dayanışması’nı büyütmeyi hedefliyoruz.  Mazgirt Belediyesi’nin ikinci dönem almamızın en büyük nedeni halkın özne olma talebini karşılamamızdır.

HG: Geçtiğimiz dönemde ne gibi çalışmalar yaptınız? Önümüzdeki dönem için planlarınız, projeleriniz nelerdir?

Halkımızın acılarını ve yoksulluklarını kendi içimizde hissederek halkımızla beraber sorunları masaya yatırarak beraber çözmeye çalışmamızdır. 5 (beş) yıl geriye dönüp baktığımız zaman ilçe değil ilçenin çok gerisinde olan bir coğrafya devraldık. Bu anlamda kısmen de olsa sosyal ortak kullanım alanları inşa ettik.  Bunlar kütüphane onun ötesinde festivallerimiz, ağaçlandırma çalışmalarımız, parklarımız bahçelerimizle beraber, misafir haneleri ve halkın temel ihtiyaçlarını giderecek alanları yarattık. Önümüzdeki dönemde eksik kalan altyapı çalışmalarımız var, onları tamamlamaya çalışacağız.